Oceněné projekty mají za cíl hledat řešení problémů, jako jsou povrchy silnic odolné vůči změně klimatu, integrace sektoru neformální městské dopravy a praktická řešení vedoucí ke snížení sexuálního obtěžování žen a dívek v dopravě.

Výzkumný program High Volume Transport Program (HVT) je financovaný Úřadem pro zahraniční věci, společenství a rozvoj UK (FCDO). Ten oznámil spuštění celkem 10 výzkumných projektů, které mají pomoci zlepšit přístup k dopravním službám v rozvojových zemí. Především se projekty zaměřují na bezpečnost, dostupnost a ekologii.

Projekty jsou považovány za obzvláště zásadní především v souvislosti se šířením COVID-19, který představuje bezprecedentní výzvu pro dopravní sektor po celém světě. Zmíněných 10 projektů budou probíhat v průběhu příštích dvou let v Nigérii, Sierra Leone, Ghaně, Tanzanii, Etiopii, Keni, Zimbabwe, Jižní Africe a Mosambiku.

Jedná se o:

1.     TRANSitions (Vectos South Ltd): Otevření politické debaty dopravců, včetně těch neformálních, ohledně způsobů, jak dopravní sektor udělat nízkouhlíkový. Dále se projekt zaměřuje na zkoumání úlohy neformální dopravy na globálním jihu spolu s hledáním způsobů, jak ji udělat čistější, dostupnější a efektivnější.

2.     City Retrofit For All (Institut pro dopravu a rozvojovou politiku): Výzkum s cílem pochopit současné rozrůstání řídce osídlených měst a usměrnit vývoj dopravní infrastruktury.

3.     Inclusive climate resilient transport planning in low income countries in Africa (Inkluzivní plánování dopravy odolné vůči změně klimatu v afrických zemích s nízkými příjmy) (University of York): Projekt se zaměřuje na Etiopii, Rwandu a Ugandu a jeho cílem je vyhodnotit současné znalosti dopravního plánování a poskytnout nové s ohledem na probíhající klimatické změny.

4.     Climate resilient sustainable road pavement surfacing (Klimaticky odolné a udržitelné povrchové úpravy vozovky) (University of Birmingham): Cílem projektu je posoudit použitelnost tří typů technologií povrchové úpravy silnic v Etiopii, aby se prokázala jejich technická a ekonomická vhodnost pro rozsah provozu ve ztížených environmentálních podmínkách.

5.     Novel traction systems for sustainable railways (Nové trakční systémy pro udržitelné železnice) (University of Birmingham): Záměrem projektu je prozkoumat trakční systémy železnic v subsaharské Africe.

6.     Africa Urban Mobility Observatory (Africká observatoř pro městskou mobilitu) (GoMetro): Správa a vyhodnocení Big Data spojená s mobilitou s cílem efektivnějšího a udržitelnějšího dopravního plánování v městských oblastech Tanzanie.

7.     Decision Support Systems for Resilient Strategic Transport Networks (Systémy podpory rozhodování pro odolné strategické dopravní sítě)(University of Southampton): Podpora investičních rozhodnutí a výběr možností pro vývoj strategických dálkových projektů.

8.     EMPOWER (Vectos South Ltd): Budovat kapacitu odborníků v oblasti dopravy, kteří se soustředí na problematiku a řešení sexuálního obtěžování a napadení žen a dívek při cestování v Nigérii.

9.     An Investigation into the Impact on Social Inclusion of HVT Corridors, and Solutions to Identifying and Preventing Human Trafficking (Výzkum dopadů koridorů pro velkokapacitní dopravu na sociální začlenění a prevenci pro obchodování s lidmi) (Cardno Emerging Markets): Výsledky výzkumu budou informovat o návrhu a realizaci aktivit zaměřené na prevenci obchodování s lidmi v oblastech koridorů velkokapacitní dopravy v Tanzanii a Ugandě.

10.  Women’s Personal Safety, Participation and Employment Linkage in Urban Public Transport (Osobní bezpečnosti, žen zaměstnaných v městské veřejné dopravě) (ALERT Engineering): Aplikovaný výzkum k posouzení bezpečnosti a vzorců cestování ve službách městské dopravy zohledňující roli žen. v Etiopii.

Zdroj: https://www.intelligenttransport.com/transport-news/106704/10-projects-selected-to-solve-transport-challenges-in-low-income-countries/

Foto: Sandy Manoa, Unsplash