Již v minulosti jsme věnovali pozornost několika diagnostickým metodám, které dokázaly odhalit příznaky onemocnění použitím obyčejného smartphonu. Tým vědců z indianské Purdue University nyní přichází se softwarem, který na stejném principu detekuje hladiny hemoglobinu a případné poruchy krve. Jejich práce byla publikována v časopise The Optical Society.

Hemoglobin, nacházející se v červených krvinkách, je použit jakožto marker pro anémii, nebo například poškození ledvin. Vývojáři, kteří aplikaci navrhli, doufají, že by mohla nalézt široké uplatnění v rozvojových oblastech světa, kde není tak snadné provádět klasické krevní testy a vzhledem k omezené infrastruktuře je často problematické se k odborné pomoci dostat.

Koncentraci hemoglobinu vyhodnotí aplikace z fotografie lidského oka. Díky navrženému algoritmu je pak možné ze spektra barev pořízeného snímku vyhodnotit množství hemoglobinu v krvi.                                                                                

Přestože metoda nezastoupí plnohodnotné krevní testy, její výhody jsou zjevné - velice pružně a neinvazivně poskytne relevantní informace o zdravotním stavu pacienta. Na výsledek běžného testu u lékaře si oproti tomu počkáte několik hodin i dnů. U některých jedinců může navíc ztráta krve pro potřeby testu znamenat značný problém. Při vývoji aplikace se však stal jakousi kontrolou. Pacientovi byl nejprve proveden běžný krevní test a naměřené hodnoty porovnány s hodnotami získanými pomocí aplikace. Vědci z Purdue v současné době hledají partnery, kteří by jim pomohli v jejím dalším vývoji.

Zdroj: New Atlas, Purde University, zdroj titulní fotografie: Vincent Walter, Purde University