Hybridní společnost BMW, BMW i Ventures, dnes oznámila, že hodlá investovat do firmy Prometheus Fuels, která extrahuje oxid uhličitý z atmosféry a přeměňuje jej na rovnocenné palivo, které je molekulárně identické s palivem na bázi ropy. Možnost zakoupit uhlíkově neutrální benzín budou mít zákazníci již koncem letošního roku a to za cenu konkurující fosilním palivům.

Společnost Prometheus Fuels založil Rob McGinnis, postdoc na Yale School of Engineering and Applied Science v roce 2019 ve startupovém inkubátoru Y Combinator. Vizí jeho firmy je eliminovat spotřebu fosilních paliv odstraňováním CO2 ze vzduchu a jeho přeměnou na benzin, tryskové palivo a naftu, které lze okamžitě opětovně použít bez nutných úprav ve standardních vozidlech. V lednovém článku v časopise Joule McGinnis nastínil svůj plán, díky kterému by jeho recyklovaná paliva mohla cenově korelovat s dostupnými fosilními zdroji.

Ačkoli přeměny oxidu uhličitého na kapalné uhlovodíky, jako například Fischer-Tropschova syntéza, představovaly slibné metody jak tohoto kroku dosáhnout, ukázaly se jako velice energeticky náročné a tudíž nepříliš praktické. McGinnis oproti tomu využívá velice levnou vodnou elektrolýzu s katalyzátory na bázi obecných kovů.

Přístup, jehož produktem jsou nejprve uhlíkaté látky jako etanol, prokázal rovněž vysokou účinnost. Přeměna těchto látek na jednoduché uhlovodíky představuje exotermickou reakci, která ovšem pracuje při relativně mírných teplotách a tlacích. Překážku doposud představovalo i oddělení produktů od vody. Tohoto kroku lze dosáhnout pomocí nanotechnologií a podmínkách pokojové teploty.

Společnost Prometheus Fuels odhaduje, že pokud by všechna paliva vyrobená z ropy a plynu byla takto nahrazena, došlo by ke snížení emisí CO2 o zhruba 10 giga tun ročně, což představuje přibližně 25% světové produkce. "Investice společnosti BMW i Venture nám pomůže zrychlit naše úsilí uvedení našeho paliva na trh," dodává McGinnis. Doufá, že koncem tohoto roku by mohla jeho společnost palivo začít maloobchodně prodávat na kalifornských čerpacích stanicích a v roce 2021 expandovat na mezinárodní trh.

Zdroj: Green Car Congress, New Atlas, zdroj titulní fotografie: Pablo Martinez