BMW Group plánuje v následujících letech zrychlovat expanzi elektromobility, což s sebou nese nutnost zajištění dodávek lithia, které je nezbytnou surovinou pro výrobu bateriových článků.

BMW Group již v roce 2019 podepsala smlouvu na nákup lithia z tzv. podzemní těžby tvrdých hornin v australských dolech. Do roku 2030 by měla alespoň polovina jejich globálních zisků pocházet z plně elektrických vozidel. Z tohoto důvodu BMW navázalo spolupráci také s americkou společností Livent, která je druhým největším dodavatelem lithia na trhu. Livent bude lithium dodávat přímo dodavatelům bateriových článků od roku 2022.

„Lithium je jedna z klíčových surovin pro elektromobilitu. Odebíráním lithia od druhého dodavatele si zabezpečujeme potřeby pro naši pátou generaci bateriových článků. Současně se činíme technologicky, geograficky a geopoliticky méně závislí na jednotlivých dodavatelích.“

Udržitelná těžba lithia v Jižní Americe
V solných jezerech v příhraniční oblasti mezi Argentinou, Bolívií a Chile se nachází zhruba polovina světových zásob lithia. Při běžné těžbě lithia je solanka z vrstev pod solnými jezery čerpána ze země a odpařována v mělkých nádržích. Livent si nechal patentovat novou inovativní metodu, která cílí na minimalizaci dopadu na ekosystém. Většinu solného roztoku proto vrací přímo do okolního prostředí a neodpařuje jej, čímž do značné míry zachovává rovnováhu mezi vrstvami solanky a podzemní vody. Během tohoto procesu rozpouštědla ani jiné chemikálie nepřicházejí do styku s okolním prostředím.

Vědecký výzkum různých technologií těžby lithia
BMW Group a BASF koncem roku 2020 zahájily na univerzitách University od Alaska Anchorage a University of Massachusetts Amherst vědecký výzkum využívání různých metod těžby lithia v Jižní Americe. Cílem je prohloubit vědecké porozumění vztahu mezi sladkou vodou a vodonosnými vrstvami lithné solanky, vyhodnotit různé technologické postupy a poskytnout tak základ pro hodnocení udržitelné těžby lithia. Výsledky studie by měly být k dispozici v prvním čtvrtletí roku 2022.

Přísný standard IRMA pro těžbu lithia
BMW Group se stala prvním výrobcem automobilů na světě, který se na začátku roku 2020 připojil k iniciativě pro odpovědnou těžbu IRMA. Jedná se o více subjekty řízenou iniciativu, která vyvinula směrnice pro odpovědnou těžbu surovin a definovala přísné požadavky pro splnění svých environmentálních a sociálních standardů. Společnost BMW Group se zavázala, že v budoucnu bude dodavatele podle této normy certifikovat. Na doporučení BMW Group se společnost Livent stala čekatelem na členství v IRMA, což znamená, že se Livent zavázal podstoupit audit třetí strany. Livent je první těžební společností v Argentině a jednou z vůbec prvních na světě, která tento závazek učinila.

Rozšiřování elektromobility v BMW Group
Na základě své současné prognózy trhu BMW Group očekává, že v roce 2030 budou nejméně 50 procent celosvětových prodejů tvořit čistě elektrické automobily. V tomto roce již nebude v celém modelovém portfoliu BMW Group žádný segment, v němž by nebyl čistě elektrický model. BMW Group současně bude schopna vyrobit mnohem větší procento čistě elektrických vozů, pokud by si to vyžádala poptávka. Během příštích deseti let dodá na silnice přibližně deset milionů čistě elektrických automobilů.


Citace: Dr. Andreas Wendt, člen představenstva BMW AG zodpovědný za nákupy a dodavatelskou síť
Obrázek BMW i3: https://www.bmw.com/en/bmw-models/bmw-i3.html
Obrázek solného jezera: Diego Aguilar, Unsplash
Obrázek BMW: Marc Heckner, Unsplash
Zdroj: https://www.press.bmwgroup.com/canada/article/detail/T0328730EN/bmw-group-steps-up-sustainable-sourcing-of-lithium-for-battery-cell-production-to-ensure-rapid-e-mobility-expansion?language=en