Univerzální cíl léčby - společný jmenovatel, který se současná medicína pokouší odhalit nejen na poli bakteriálních, ale i virových infekcí. Nyní američtí vědci objevují potenciální slabinu, která by mohla vést k úspěšné léčbě mnoha viróz.  

Infekční choroby jsou ve 21. století stále rostoucí hrozbou. Přestože jsou proti patogenním mikroorganismům neustále vyvíjeny nové vakcíny, přináší tento postup řadu úskalí. Vývoj zabere mnoho času a není účinný u každého pacienta. Vědci z Massachusetts General Hospital nyní objevují způsob, který by mohl doslova zabít více much jednou ranou.

Nově objevenou "Achillovou patou" virů je protein Argonaut 4 (AGO4). Výzkumný tým, vedený Kate L. Jeffrey zjistil, že AGO4 hraje klíčovou roli v ochraně savčích buněk před virovými infekcemi. Jde o jedinečný antivirový protein, nacházející se v buňkách našeho imunitního systému. Výzkum massachusettských vědců odhalil, že buňky, jejichž hladiny tohoto proteinu nebyly příliš valné, byly vůči virovým infekcím výrazně náchylnější.

Vědci z MGH naznačili, že obohacení buněk o protein AGO4 by mohlo imunitní systém posílit. "Na rozdíl od vysoce specifických vakcín může naše metoda pomoci proti širokému spektru virových infekcí," řekla Jeffrey. Savci disponují přesně čtyřmi proteiny Argonaut, které způsobují umlčování konkrétních genů. Díky tomu se významně podílejí na antivirové obraně buněk. Zajímavé je, že je rovněž a za stejným účelem nalezneme i u rostlin nebo bezobratlých živočichů. Studie myší, infikovaných virem chřipky ukázala, že zvířata s nižší hladinou AGO4 byly výrazně častěji infikovány.

Dalším krokem vědců z Massachusetts General Hospital bude zjistit, jak široké pole působnosti jejich potenciální léčba zasahuje a jak AGO4 posílit, aby byla účinnější.

Zdroj: ScienceDaily