Pěstování rajčatových plodin je podmíněno použitím vysokého množství hnojiva, což představuje nejen peněžní zátěž, ale i zátěž pro životní prostředí. Vědci nyní přicházejí s alternativou. Houba bílé hniloby Ceriporia lacerata HG2011 obvykle způsobuje tlení dřeva, což může mít i svá pozitiva. Podle nové studie publikované v Journal of Agricultural and Food Chemistry přidání této houby do zemědělské půdy umožňuje pěstování rajčat za použití výrazně menšího množství hnojiva.

Rajčata jsou na pěstování všeobecně náročná, rostliny rajčete mají totiž dlouhé období růstu a vyžadují proto mnohem více živin než jiné plodiny. Z tohoto důvodu aplikují zemědělci na tato pole velké dávky chemických hnojiv.

Zvýšené dávky hnojiva vedou v půdě ke snížení populací přínosných mikrobů, a přebytečné hnojivo znečišťuje podzemní vody. Vyšší míra hnojení navíc obírá zemědělce o čas i peníze. Kromě toho, chemické hnojení sice zvyšuje výnosy rajčat, ale snižuje jakost jejich plodů.

Tým vědců čínské Southwest University pod vedením Jiangua Huanga zkusil najít alternativu v kmeni houby Ceriporia, který je pro rajčata neškodný.

Tato houba většinou roste na stromech, při kontaktu s půdou do ní vylučuje enzymy, které jí pomáhají získat z okolního prostředí potřebné živiny. V rámci zmíněného procesu houba uvolňuje živiny, které jsou mimo jiné dodávány do půdy hnojivem, vyskytují se ve sloučeninách a nejsou tak pro rostlinu dostupné. Živiny uvolněné pomocí houbových enzymů už je rostlina schopna z půdy přijmout.

V terénním testování se ukázalo, že přidání kmene Ceriporia lacerata HG2011 do půdy vedlo ke zvýšení přijmu živin rostlinou rajčete a tím pádem i ke zvýšení výnosů rajčat. K tomuto zvýšení došlo ať už šlo o hnojenou či nehnojenou půdu.

Houba navíc zvýšila nutriční hodnotu vypěstovaných plodů a vylepšila jejich chuť. Substrát obsahující tuto houbu by mohl představovat levné řešení nadměrného užívání konvenčních hnojiv.

Originální studie: New Functions of Ceriporia lacerata HG2011: Mobilization of Soil Nitrogen and Phosphorus and Enhancement of Yield and Quality of Ketchup-Processing Tomato, Jie Yin, Ling Yuan, and Jianguo Huang, Journal of Agricultural and Food Chemistry; DOI:10.1021/acs.jafc.0c06783

Zdroj: New Atlas

Obrázek: Karolina Grabowska via Pexels