Studie, publikovaná v Global Change Biology, také předvídá, že asi 2500 nových nepůvodních druhů se dostane do Evropy – to by znamenalo nárůst o 64 % pro samotný evropský kontinent v intervalu 45 let.

Nepůvodní druhy jsou ty, které byly člověkem zavlečeny do míst, kdy by se normálně nevyskytovaly. Více než 35 tisíc takových druhů bylo zaznamenáno k roku 2005. Některé nepůvodní druhy mohou “pokračovat” k označení invazní druhy – ty mají ničivé dopady na ekosystémy a ekonomiku. Nepůvodní druhy jsou také jedním z hlavních činitelů vymírání rostlin a zvířat.

Studie předpovídá, že nepůvodní druhy se budou dále šířit ekosystémy ve velkém během následujících několika dekád – to může přispět k neblahé změně biodiverzity a extinkci. Tým vědců vytvořil matematický model, aby vypočítali, kolik dalších nepůvodních druhů můžeme do roku 2050 čekat a to na základě předpokládané velikosti species-poolu (počet druhů, které jsou potencionálně k dispozici pro kolonizaci a obydlení stanoviště) a dynamiky historických invazí. Model říká, že nárůst bude k roku 2050 o 36 %, v porovnání s hodnotami k roku 2005.

Ani zvrat nebo zpomalení v šíření nepůvodních druhů není v dohlednu, protože globální obchod a doprava očekávají ještě nárůst v následujících dekádách. Tím se mnoho druhů dostane na jiná místa společně s dopravovanými věcmi jako černí pasažéři. Nejde zabránit kompletnímu šíření nepůvodních druhů – to by znamenalo mnoho zákazů a omezení v mezinárodním obchodu.


Zmiňovaná publikace: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.15333
Zdroj: phys.org, Autor titulní fotografie: Frank Hecker / Alamy