Sokol stěhovavý je v česku kriticky dravec, který patří k nejrychlejším svého druhu na světě. Při střemhlavém letu dokáže přesáhnout i rychlosti přes 300 kilometrů za hodinu. V rámci reintrodukčního programu, s notnou pomocí německé strany, se mu daří hnízdění a tím i návrat na území České republiky.

Kvůli hnízdění tohoto zajímavého dravce dochází na české straně pískovcové oblasti (skal s původem v období druhohorní křídy) k četným restrikcím pohybu osob po území Národního parku České Švýcarsko. A i díky intenzivní práci strážců se ptákům na území parku daří vyvádět mladé.

Na druhou stranu, pohyb a především stanování osob na území sousedního saského národního parku není tak striktně omezen. Pohyb turistů v okolí hnízdišť je zpravidla neomezený a jediným zákazem na německé straně je stanování v jarním období, kdy sokoli vyvádějí mladé.

V posledních letech tak dochází k neobvyklým úkazům, a sice převažování počtu odchovaných mláďat na území ČR. A to je pro českou krajinu a faunu jistě dobrou zprávou. Sokoli se tak mohli rozšířit také do obydlených oblastí. Velice populární jsou u sledujících živé videopřenosy z lidmi vytvořených hnízdišť na komínech některých fabrik v Ústeckém kraji.

Úvod
Záchrana kriticky ohroženého sokola stěhovavého. Pomoc sokolům ve městech a průmyslových areálech.

V letošním roce (2022) napočítali strážci Národního parku České Švýcarsko celkem 24 úspěšně odchovaných mláďat sokolů stěhovavých. Zjišťování počtu hnízd je možné především díky intenzivní práci strážců národního parku. A až na výjimečné vyrušení neukázněnými trampy a horolezci se nemají sokoli stěhovaví čeho při hnízdění v Národním parku České Švýcarsko obávat.

Zdroj: Daniela Pilařová, Český rozhlas Sever
Zdroj úvodního obrázku: Vincent van Zalinge