BPA (jinak také bisfenol A) je chemická látka, která se celá desetiletí běžně používá v potravinářství, konkrétně obalových materiálech. Na základě hrozeb odborníků, že by tyto látky mohly negativně ovlivňovat lidské zdraví, bylo zahájeno mnoho vědeckých prací, jejichž závěry upřednostnily jako bezpečnější variantu alternativní bisfenol S (BPS).

Ovšem přestože si výrobci plastů mohou na své výrobky hrdě nalepit štítek "bez obsahu BPA), poslední výzkumy ukázaly, že na tom tyto alternativy nejsou oproti staršímu změkčovadlu o mnoho lepší. Příkladem budiž studie z minulého roku, která skrze experimenty na myších prokázala, že BPA i BPS mohou změnit genovou expresi v placentě a tudíž pravděpodobně zásadně narušit vývoj mozku plodu.

Nově přidali k problematice svůj hlas vědci z Univesity of Bayreuth, kteří provedli elektrofyziologickou studii na nervových buňkách zlatých ryb. Ty byly v průběhu jednoho měsíce vystaveny jak BPA, tak BPS. Tyto experimenty se zaměřily na největší nervové buňky v mozcích ryb, tedy Mauthnerovy buňky, podílející se na zpracování smyslů a pomáhají obratlovcům například unikat před predátory.

Výzkumný tým si skrze vnitrobuněčné záznamy všiml poruch nervového přenosu mezi těmito buňkami (tzv. synapsí), čímž byla značně omezena jejich klíčová funkce. Takové defekty jsou příčinou celé řady onemocnění nervového systému.

"Byli jsme překvapeni, kolik životně důležitých mozkových funkcí ryb bylo těmito změkčovadly ovlivněno," říká Elisabeth Schirmer, hlavní autorka studie. "Ukázali jsme však, že k poškození nedochází okamžitě. Pokud jsou však mozkové buňky vystaveny i nepatrnému množství BPA nebo BPS po dobu jednoho měsíce, jsou poškození nevratná."
"Naše objevy na rybích mozcích nahrávají předtuše, že BPA i BPS mohou vážně poškodit mozek dospělých lidí," dodává další z autorů Peter Machnik. "Je proto zásadní, aby věda přišla s novými změkčovadly, které by tyto bisfenoly nahradily."

Originální publikace: https://www.nature.com/articles/s42003-021-01966-w

Zdroj: New Atlas, zdroj titulního obrázku: Rostislav Zatonskiy, 123RF.