Proteiny, produkované v souvislosti s infekcí nového typu koronaviru SARS-CoV-2, ovlivňují krevní destičky a mohou přispět ke vzniku infarktů, mozkových mrtvic a dalších závažných zdravotních komplikací. Studie, kterou provedli vědci z University of Utah Health, byla publikována v časopise American Society of Hematology Blood a mohla by vést k lepšímu podchycení řady sekundárních komplikací, například u starších pacientů.

Američtí vědci zjistili, že systémové změny vzniklé z důvodu zánětlivých procesů vedou ke změnám v aktivitě trombocytů, známých spíše jako krevní destičky. To vede k jejich rychlejšímu shlukování a zvýšené krevní srážlivosti. U některých pacientů se zdravotními problémy jako diabetes, nebo vysoký krevní tlak, může vést ke kardiovaskulárním problémům a selhání orgánů.

Experiment byl proveden na 41 pacientech s COVID-19, hospitalizovaných v nemocnici University of Utah. Vědci porovnali jejich krevní vzorky se vzorky odebraných od zdravých jedinců. Zjistili, že virus SARS-CoV-2 způsobuje v krevních destičkách genetické změny a díky tomu snazší agregaci. Rovněž odhalili, že tyto změny způsobují změnu v interakci trombocytů s imunitním systémem. To pravděpodobně přispívá k zánětu dýchacích cest, které mohou vést k vážnému poškození plic.

Jak ale virus genetické změny trombocytů, vedoucích k hyperaktivitě, provádí? Teorie výzkumného týmu zní, že zánět, způsobený SARS-CoV-2, by mohl ovlivnit megakaryocyty, obrovské buňky nacházející se v kostní dřeni, z jejichž úlomků destičky vznikají. Vědci rovněž zjistili, že by této hyperaktivitě mohl zabránit aspirin. Toto zjištění však bude muset podpořit řada klinických studií. Vedoucí práce, Robert A. Campbell, prozatím před užíváním aspirinu k léčbě COVID-19 varuje a spolu se svými kolegy zkoumá jiné možnosti, které by ke zvrácení hyperaktivity vedly.

"Existují genetické procesy, na které se můžeme ve studiu tohoto problému zaměřit. Pokud bychom tyto cesty zablokovali, můžeme hyperaktivitě krevních destiček zabránit a riziko vzniku krevních sraženin výrazně omezit," říká Campbell.

Originální publikace: https://ashpublications.org/blood/article/doi/10.1182/blood.2020007214/461106/Platelet-Gene-Expression-and-Function-in-COVID-19

Zdroj: ScienceDaily, zdroj titulní fotografie: Samara Heisz, iStock