Nyní společnost uvedla komerční krevní test pod názvem oncoMonitor, který u pacientů zachytí návrat nádoru a náš štáb se vydal zjistit více.

Test probíhá tak, že u každého pacienta se nejprve zjistí, jaké markery (DNA mutace) obsahovaly buňky jeho nádoru v době, kdy nádorové onemocnění prodělával a Elphogene pro tyto DNA mutace připraví detekční sondy. Následně se odebere krev a s pomocí sond se v pacientově krvi zjišťuje, zda se nádor znovu neobjevil. Jedná se tak o individuálně cílenou diagnostiku.

oncoMonitor je využíván jako neinvazivní doplňkové vyšetření k běžnému sledování pomocí radiačních vyšetření CT, PET/CT nebo magnetické rezonance. Tato vyšetření jsou většinou prováděna v cyklech každých 3-6 měsíců, někdy až jednoho roku. V době mezi těmito vyšetřeními Elphogene nabízí oncoMonitor, který lze provádět i častěji - například každé 2 - 3 měsíce.

Tento krevní test ale nemusí podstupovat jenom pacienti po ukončení léčby, ale i ti, jež teprve léčbu podstupují. OncoMonitor totiž dokáže určit i jak se v krvi množství markerů mění. Pokud je např. při chemoterapii detekován nárůst sledovaných markerů, indikuje to, že léčba není dostatečně účinná a lékařům to umožní pacientovi včas zvolit podání léčby jiné.

Diagnostický test oncoMonitor je komerčně dostupný, společnost Elphogene spolupracuje s celou řadou onkologických center u nás. Pacienti si tak mohou po poradě se svým ošetřujícím lékařem (např. onkologem nebo chirurgem) zvolit, zda jim bude odběr proveden ve zvoleném zdravotnickém zařízení, nebo jestli se na odběr dostaví osobně přímo ve společnosti Elphogene v Praze.

Potenciál této technologie je obrovský a doufejme, že je jen otázkou času, kdy tento proces začne být standardně doporučenou součástí současných postupů.

Sledujte naši reportáž přímo se zakladatelem Elphogene Markem Minárikem.

Zdroj: redakční článek Czechsight
Foto: Unsplash