Společnost Deutsche Bahn oznámila, že zahájila vývoj vlaku na vodíkový pohon. Ten, jak doufá, v budoucnu nahradí veškeré dieselové vlaky společnosti. Děje se tak v souvislosti s dlouhodobým cílem Deutsche Bahn, kterým je klimatická neutralita společnosti do roku 2050. Předpokládá se, že souprava na vodíkový pohon bude zprovozněna do roku 2024.

Německý provozovatel železnice uvádí, že plánuje vyzkoušet nový vlak na vybrané trase v roce 2024. Dieselová lokomotiva, která obvykle jezdí na trase Tübingen, Horb a Pforzheim, bude v průběhu roku 2024 nahrazena novou vodíkovou jednotkou. Deutsche Bahn tvrdí, že tato náhrada ušetří 330 tun CO2 vypuštěných do ovzduší za pouhý rok. Do budoucna by pak společnost ráda používala vlakové soupravy i v celém zbytku regionální železniční sítě v Německu.

Pilotní projekt je schválen Ministerstvem dopravy Bádenska-Württemberska, přičemž financování projektu pochází také z Federálního ministerstva dopravy a digitální infrastruktury. Nová lokomotiva bude mít dojezd 600 kilometrů a podle Deutcshe Bahn je stejně hospodárná, jako vlak na elektrický pohon.

Vedle nového vlaku, který vyrábí společnost Siemens, plánuje Deutsche Bahn postavit také čerpací stanici na vodík, která bude doplňovat palivo do vlaku za stejnou dobu, jako u dieselového protějšku. Vodík pro vlaky vyrábí v Tübingenu společnost Deutsche Bahn Energie (která spravuje energii potřebnou pro všechny její služby v Německu) prostřednictvím udržitelných zdrojů. společnosti.

Tento projekt je součástí závazku uhlíkové neutrality společnosti Deutsche Bahn. Mimo vlaku na vodíkový pohon je plánovaná také elektrifikace zbytku z 33 000 kilometrů dlouhé sítě, po které jezdí dieselové vlaky.

Profesorka Sabina Jeschka, předsedkyně pro digitalizaci a technologie v Deutsche Bahn, věří, že projekt je krok správným směrem: „Tímto projektem jsme opět dokázali, že Deustche Bahn je nejen společností v oblasti mobility, ale také technologií. Skutečnost, že můžeme na místě vyrábět vodíkové palivo ze zelené energie a pohánět vlak tak rychle jako dieselová lokomotiva, ukazuje, že v dopravě je možný ekologický posun.”

"Musíme snížit využití energie z fosilních paliv na nulu. Teprve potom se Deutsche Bahn může stát uhlíkově neutrálním do roku 2050. Do té doby nebudeme pohánět jedinou lokomotivu konvenční naftou,“ uvádí dále Sabina Jeschka.

Více o uhlíkové neutralitě o rozdílných přístupech k jejímu dosažení nalznete na CZECHSIGHT v:

Zdroj: https://www.intelligenttransport.com/transport-news/111995/deutsche-bahn-to-launch-hydrogen-train-in-2024/

Foto: Daniel Abadia, Unsplash