Digitalizace firem nabrala v poslední dekádě závratnou rychlost, která se ještě zvýšila v době koronavirové pandemie. Společně s tím roste vysoká potřeba společností analyzovat svou hodnotu a postavení na online trhu. Analýzy prováděné specializovanými organizacemi přinášejí data využitelná pro budoucí strategii firem v digitálním světě. Společně s dalšími faktory tvoří jejich celkový obraz, který zákazník vědomě, či podvědomě vnímá.

Podobné analýzy jsou pro většinu firem stále velkou neznámou, i přesto, že řada z nich vykročila směrem k rozsáhlé digitalizaci. Pojďme si tedy ukázat, jak spolupráce zadavatele a analytické společnosti může vypadat.

Společností na českém trhu poskytujících digitální analýzy je několik. Jednou z nich je WebMedea services[1], která se specializuje na zpracovávání informací z trhu pomocí datové analytiky. "WebMedea services získává marketingové informace z českého internetu a provádí  jejich analýzu. Na základě získaných informací pomáhá firmám sestavit nové obchodní a marketingové strategie. Vyvinuli jsme vlastní analytickou platformu, která soustavně monitoruje český internet a analyzuje pro nás stav online trhu ve zkoumaných segmentech," charakterizuje firmu Michal Rost, jeden ze zakladatelů společnosti.

Služby společnosti WebMedea services pomáhají široké škále zákazníků a mohou být rozděleny do několika forem:

1. Studie online trhu
Popisuje aktuální situaci na českém online trhu, včetně chování konkurence. Klient díky ní dostane komplexní pohled online poptávky na trhu, ve kterém působí. Zároveň se dozví, jaká je online poptávka po konkrétních produktech a jaké firmy si ji rozdělují.

2. Integrace (API)
Data nasbíraná z českého internetu jsou poskytována ve formě API (angl. Application Programming Interface) přímo do projektu zadavatele. Součástí je i aplikace "Kam dát odkaz" pomáhající linkbuilderům zjistit, které weby jsou nejvhodnější pro umístění odkazů na jejich web či produkt.

3. Konzultace
Konzultace se týkají nastavení obchodní a marketingové strategie firmy. Zároveň WebMedea services nabízí konzultace online marketingových kanálů a jejich vhodnou kombinaci s klasickými nástroji reklamy.
Důležitou součástí konzultací jsou návrhy a realizace databází systémů pro zpracování velkého množství dat, stejně jako vývoj informačních systémů a aplikací.

4. Aplikace WebMedea
Nabízí pohled na aktuální dění na českém internetu z hlediska marketingu. Přístup do aplikace je k dispozici v rámci nabízených služeb a konzultací.

Informace o trhu získává WebMedea services z dostupných analytických systémů i vlastní platformy. Pracuje s externími informacemi získanými z celého prostředí internetu, které vyhodnocuje pomocí svého systému a následně je analyzuje společně s interními informacemi poskytnutými ze systému klienta. Přístup k nim není podmínkou, nicméně zpřesňujě celkovou analýzu. Spolehlivost externích informací byla testována ve spolupráci s několika pilotními klienty a je dokázána případovými studiemi. I díky tomu WebMedea services nedávno navázala rozsáhlou spolupráci s Modrou pyramidou, která představuje předního hráče na trhu s financováním bydlení. Jejími zásadními produkty jsou Hypoúvěr pro koupi nové nemovitosti a Rychloúvěr určený na rekonstrukci domácnosti. Na příkladu analýzy digitáního trhu pro Modrou pyramidu si můžeme ukázat, jak celý proces vypadá a v čem spočívají jeho výhody.

Klíčem je formulace nové strategie

Na začátku spolupráce je zásadní průzkum trhu. "Začali jsme studií online trhu financování bydlení, abychom Modré pyramidě ukázali jejich pozici na online trhu a strategii konkurence," vysvětluje Josef Smolka, druhý ze zakladatelů firmy. Podstatným odhalením se staly strategie konkurenčních společností. Díky tomu může být upravena strategie firmy tak, aby zvýšila svoji konkurenceschopnost v daném odvětví. V tomto případě došlo k vytvoření nového způsobu organické vyhledatelnosti Modré pyramidy, rozvoji vlastního obsahu firmy a linkbuidingu.

Linkbuilding:
Jedná se o tzv. off-page nástroj pro propagaci daného webu. Představuje optimalizaci vyhledávání mimo stránku. Spočívá v kvalitní síti zpětných odkazů, které mají za cíl zvýšit pravděpodobnost návštěvy stránek potenciálním zákazníkem.

V rámci spolupráce na rozvoji vlastní obsahové sítě byl v Modré pyramidě vytvořen magazín, který vzniká na základě analýz poskytovaných společností WebMedea services. Obsah je vytvořen ve spolupráci externí Obsahové agentury a koreluje s daty získanými pomocí analýzy.

Součástí strategie je i redesign produktových stránek Modré pyramidy, který vychází z analýzy trhu. "Sestavili jsme systém měření na hlavním webu i kampaňových mikrostránkách. Pravidelně provádíme vyhodnocení a dáváme zpětnou vazbu k tomu, jak se jednotlivé kampaně odráží na chování klientů na webech Modré pyramidy," dodává Smolka. Podobnou analýzu vytváří WebMedea services i pro partnery Modré pyramidy, které odhalují potenciál spolupráce.

Všechny hypotézy jsou konzultovány s marketingovým oddělením Modré pyramidy, které zastupuje jeho ředitel Ondřej Suchý. "Naše rozhodnutí v marketingu opíráme o analýzy společnosti WebMedea services jakožto o důležitý pilíř, díky kterému máme přehled o aktuální  situaci na trhu, změnách i chování konkurence. Získáváme tak východiska pro volbu dalších kroků a efektivní využití marketingového rozpočtu," potvrzuje Suchý.

Kompletní analýzy jsou zprostředkovány vlastním systémem společnosti WebMedea services, který monitoruje celý český internet. "Díky tomu víme, kdo si platí jaké vyhledávací reklamy, kdo má jaký marketshare v organickém i placeném hledání, kdo a jak publikuje a jaké tvoří mikrostránky," uzavírá Smolka.

Vzhledem k vývoji koronavirové pandemie očekáváme ještě tvrdší boj na trhu financování bydlení.V nadcházející době, která s sebou příliš pozitiv nenese, mohou mít podobné nástroje zásadnější vliv než doposud.

Zdroj: redakční článek Czechsight
Foto: Carlos Muza, Unsplash


[1] WebMedea je platforma pro získávání marketingových informací z českého internetu a jejich následnou analýzu. Z technického pohledu se jedná o moderní distribuovaný lineárně škálovatelný systém postavený na událostmi řízené architektuře mikroslužeb a NoSQL databázích.