Vědci z American Astronomical Society ve svém článku z května letošního roku zpřesnili data pro tzv. Drakeovu rovnici. Jde o vzorec obsahující několik činitelů, které jsou potřeba na to, aby vznikl na jiné planetě život schopný meziplanetární komunikace. Rovnici také výrazně upravili a počet členů v ní zredukovali na 6.

Tuto formuli představil již v 60. letech 20. století Frank Drake. Tvořilo ji 7 různých faktorů popisujících například pravděpodobnost vzniku planety v obyvatelné zóně, její vlastní obyvatelnost či samotnou pravděpodobnost vzniku života podobného tomu na Zemi. Výsledkem je pak celkový počet inteligentních civilizací v naší galaxii.

Potíží této rovnice je vypočítání jednotlivých faktorů. Je neuvěřitelně obtížné určit třeba pravděpodobnost vzniku života na planetě v obyvatelné zóně, či vznik života na úplně jiném principu, než ho známe dnes. I z tohoto důvodu je nesmírně důležité zkoumání prapůvodu života na Zemi, která nám ke zpřesnění dat může pomoci.

Obor, který se touto problematikou zabývá, se nazývá astrobiologie. Jde o vědeckou disciplínu spojující mnoho různých oborů, jako biologii, biochemii, geologii, matematiku nebo také filosofii a v posledních letech prochází bouřlivým rozvojem.

Vědci do tohoto článku vypočítali 36 možných inteligentních civilizací obývajících jiné planety. Samotný Drake došel jen k číslu 10. Při použití dat v této práci vychází, že se nejbližší inteligentní civilizace nachází přibližně v okruhu 17 000 světelných let a dál.

Zdroj: https://iopscience.iop.org/
Zdroj úvodního obrázku: Donald Giannatti