Anonymní dotazník vyplňovali respondenti online a zúčastnilo se ho na 300 IT specialistů pracujících v Česku, ať už v malých podnicích, korporátech nebo startupech. 76,7 % dotázaných chce přitom na dálku pracovat i nadále.

Práce na dálku patří k dlouhodobým trendům v IT, které v době pandemie ještě zesílily. Většina programátorů (75,3 % dotázaných) je přitom přesvědčena, že firmy jsou na tento způsob práce připraveny. Téměř každý třetí připravenost své firmy na tzv. remote work ohodnotil 10 body z 10. I proto si 76,7 % vývojářů přeje pracovat více na dálku i po skončení karantény. 54,8 % by pak ideálně pracovalo alespoň 3 dny v týdnu vzdáleně, každý desátý by do kanceláře nejraději nedocházel vůbec.

Nedávná karanténní opatření ukázala, že remote work je důležitou součástí moderních firem. Řada českých společností se jej snažila aplikovat, pokusy však často končily s ne úplně dobrými výsledky, protože neměly připravenou infrastrukturu a procesy, jejich zaměstnanci nedokázali pracovat efektivně nebo na místě nebyla dostatečná vyzrálost manažerů. Oproti tomu ale stojí technologické firmy, které v remote work vidí velký přínos – jeho benefity spatřují i jejich zaměstnanci,“ vysvětluje Václav Myšák ze společnosti Nymble. Podle průzkumu si drtivá většina (87,7 %) IT specialistů myslí, že remote spolupráce je minimálně stejně kvalitní ve srovnání s prací z kanceláře. Podle čtvrtiny lidí (25,4 %) byla výměna informací s kolegy během vzdálené spolupráce dokonce lepší. Polovina ji hodnotila jako stejnou.

Má to i své mouchy

Práce na dálku s sebou nese i určitá negativa, kupříkladu menší soustředěnost. S tou se však potýkala pouze třetina (34,9 %) oslovených. Mezi nejčastější komplikace remote work patří neschopnost rozlišit mezi pracovní dobou a osobním časem (47,9 % respondentů). Třetině lidí chybí interakce s kolegy, třetinu vyrušují další členové domácnosti a další třetina pak přiznala, že bojovala s nedostatečnou motivací se do práce pustit. Každý třetí (30,1 %) se pak při práci během karantény setkal s fenoménem tzv. Zoom Fatigue, kdy pociťoval nadměrné mentální i fyzické vyčerpání z častější účasti na online schůzkách, které mnohdy pomíjely tzv. small talk kvůli úspoře času a vyšší efektivitě.

Mezi firmami jsou rozdíly

Průzkum zároveň vypozoroval určité rozdíly mezi firmami jiné povahy. Zaměstnanci startupů jsou například o něco více naklonění práci na dálku než pracovníci ze sektoru SME nebo velkých firem. Stejně tak je patrné, že se startupisté častěji považují za produktivnější na remote práci než zaměstnanci větších společností a firem.

Zdroj: TZ Nymble
Foto: Unsplash