Je poněkud ironické, že se jeden z nejvíce smrtících virů na světě stal efektivním spolubojovníkem v léčbě glioblastomů - nejčastějších a nejnebezpečnějších nádorů mozku. Přístup, vyvinutý vědci z University of Yale, využívá obranyschopnosti viru proti hostitelské imunitě, který otáčí proti slabinám rakoviny. Studie byla publikována v časopise Journal of Virology.

Na rozdíl od zdravých buněk postrádají nádorové schopnost bránit se proti útočníkům. Tato skutečnost vyvolává již delší dobu otázku, zda by mohly být viry účinně využity k boji proti zhoubnému bujení. Jejich využití samozřejmě představuje evidentní riziko nebezpečných infekcí. Proto vědci experimentovali se geneticky modifikovanými viry, vybavené specifickými kombinacemi genů. Ty zajistily, že viry útočily pouze na rakovinné buňky a pacientovo tělo by tak nebylo poškozeno.

Tzv. chimérický virus obsahoval gen Eboly, kódující glykoprotein mucinového typu - MLD. Ten umožňuje Ebole skrýt se před reakcí imunitního systému hostitele. Když vědci z Yale vpravili tento upravený virus do mozku myší s nádorem, zjistili, že tato látka pomohla velice přesně zacílit a zabít jeho buňky. Obrany pacientova těla je navíc dosaženo jeho omezenou replikací, neboť viry s genem, kódující MLD se množí výrazně méně rychleji, než viry, které jej postrádají.

Výsledky práce by mohly být použity jako doplňující léčba chirurgickým zákrokům a prevence recidivy nádorů. Výzkum vědců z Yale byl financován National Cancer Institute of the National Institutes of Health.

Zdroj: ScienceDaily