Pokud se na problém podíváme od konce, tak zjistíme, že velkou překážkou u nakládání s olejem je jeho likvidace. Je jen málo domácností, které zpracovaný olej ekologicky zlikvidují. Jelikož je stále považován za směsný odpad, je jedním z řešení použitý olej vyhodit v uzavřené nádobě do kontejneru. V některých případech je možné olej odnést do sběrného dvora, avšak ne všechny dvory nabízí jeho likvidaci.

Asi nejhorším způsobem, jak se jakéhokoli oleje zbavit, je jeho vylití do výlevky. K takovému řešení se schyluje ve většině "menších" případů. Jedná se i o klasické konzervované potraviny jako hovězí maso nebo tuňák. V těchto případech je lepší zvolit bezolejové nálevy. Některé společnosti, např. Rio Mare, se k takovým krokům uchylují a začínají používat speciálních postupů, které dovolují konzervovat maso pomocí upravené atmosféry pouze s drobnou kapkou olivového oleje. Odpadá tak potřeba zbytečného odlití nadbytečného oleje.

Likvidací oleje se zabývají i soukromé firmy. U nich ale platí pravidlo o minimálním objemu, který vybírají. Většinou se jedná o 50 l, a proto spolupracují hlavně s restauracemi.

Jak olej působí na lidské zdraví?

Na olej se díváme jako na tuk, což je jedna ze základních živin organismu. Samotné tuky (lipidy) jsou důležité v udržování tělesné teploty a ochraně orgánů, svou roli hrají v hormonální regulaci a rozpouští se v nich některé vitamíny (A, D, E, K). Základní složkou v olejích (tucích), která způsobuje tolik kontroverze jsou mastné kyseliny.

Mastné kyseliny se dají rozdělit na nasycené (všechny vazby v kyselině jsou jednoduché) a nenasycené (minimálně jedna vazba v kyselině je dvojná). V minulosti se obecně věřilo, že nasycené mastné kyseliny jsou škodlivé. Což není pravda, nicméně jejich nadměrná konzumace se nedoporučuje. V tuto chvíli jsou nejdiskutovanější nenasycené mastné kyseliny.

Nenasycené mastné kyseliny rozdělujeme na mononenasycené (MUFA, jedna dvojná vazba) a polynenasycené (PUFA, více dvojných vazeb). Obě tyto skupiny jsou víceméně zdraví prospěšné. Obě kyseliny díky svým dvojným vazbám rozvolňují buněčné membrány, což je zásadní pro jejich správnou funkci. MUFA jsou navíc díky jedné dvojné vazbě odolnější k oxidacím. U polynenasycených kyseliny musíme dále řešit zásadní problém. Některé z nich (značené omega-3 a -6) si nejsme schopni vyrobit. Řadí se mezi ně kyseliny alfa-linolenová, linolová a arachidonová. U kyseliny arachidonové je tvrzení pouze poloviční, jelikož ji syntetizujeme z kyseliny linolové. Všechny tyto kyseliny jsou důležité pro správné fungování organismu.

Kdy tedy nastává problém? Ve chvíli, kdy začneme nenasycené kyseliny zpracovávat. Díky jejich ztužování nebo přepalování mění konfiguraci dvojné vazby z cis na trans. Kvůli trans vazbě se molekula kyseliny "napřímí" a membrána buňky není tak tekutá a buňka v našem těle začíná pracovat špatně. Právě trans nenasycené mastné kyseliny, jsou dobře známé pro své škodlivé účinky.

Takové představení mastných kyselin a jejich problematiky je poměrně povrchní. Stačí pouze na základní pochopení celého problému, který je mnohem komplexnější. V některých ohledech se neshodnou ani samotní vědci.

Avšak jedno je jisté. Konzumace mastných kyselin by měla být v určitém poměru. S tím samozřejmě souvisí i celková konzumace tuků. Pokud vezmeme jako příklad českou společnost, víme, že je historicky naučena konzumovat nezdravé potraviny ve velké míře. Jedním z velkých problémů je absence ryb v našem jídelníčku, kvůli čemuž dosahujeme velmi vysokého (ne)poměru nenasycených mastných kyselin. Jednou z mála ryb, která je v něm zastoupená je tuňák. Některé společnosti, jako již zmiňované Rio Mare, se díky tomu soustředí na co možná nejzdravější formu svých výrobků. Proto můžeme dohledat v nabídce i výrobky, které jsou nakládány ve vlastní šťávě nebo jen s minimálním množstvím oleje.

Při nakládání s oleji musíme stále postupovat opatrně a střídmě. Jejich zpracování bychom měli přizpůsobit jejich vlastnostem, které se v současnosti dají dohledat na internetu. Dodržování správného poměru konzumace základních složek potravy by mělo stačit k vyváženému životnímu stylu.