Možná to zní příliš dobře, než aby to byla pravda. Může se však jednat o naši budoucnost. Toto idylické vyvážení práce a volného času by se mohlo stát novým standardem. Kampaně pro realizaci čtyřdenního pracovního týdne totiž stále sílí.

Ve Spojeném království se rozběhl největší experiment týkající se čtyřdenního pracovního týdne, jaký byl kdy proveden. Účastní se ho 70 společností a více než 3 300 zaměstnanců, ti všichni jsou součástí pilotního programu a příštích šest měsíců si budou zvykat na novou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.

Iniciativa, kterou vede nezisková organizace 4 Day Week Global spolu s dalšími, probíhá ve spolupráci s výzkumníky z Cambridge University, Oxford University a Boston College, kteří budou zkoumat, jak čtyřdenní týden ovlivňuje pracovníky aj.

„Budeme analyzovat, jak zaměstnanci reagují na den volna navíc, pokud jde o stres a vyhoření, spokojenost s prací a životem, zdraví, spánek, spotřebu energie, cestování a mnoho dalších aspektů života,“ říká ekonomka a socioložka Juliet Shor z Boston College, vedoucí projektu.

Nejsou to však jen pracovníci ve Spojeném království, kdo mají prospěch z přechodu na čtyři pracovní dny. 4 Day Week Global také provádí pilotní projekty v Austrálii a na novém Zélandu. Organizace nedávno oznámila i nadcházející zkušební verzi v USA a Kanadě.

Čtyřdenní pracovní týdny nebo alternativně 35hodinové týdny zkoumají vědci již léta v řadě mezinárodních studií, přičemž dosud největším byl experiment na Islandu, kterého se zúčastnilo přibližně 2 500 pracujících.

Tato studie zjistila, že krácení hodin odpracovaných zaměstnanci nabídlo zaměstnancům četné výhody, ale nevedlo k poklesu produktivity.

„Mnoho pracovníků vyjádřilo, že poté, co začali pracovat méně hodin, se cítili lépe, měli více energie a méně stresu. Měli tedy více energie na jiné aktivity, jako je cvičení, přátelé a koníčky,“ uvedli vědci. “To mělo pozitivní vliv na jejich práci.“

Odpočatí zaměstnanci by měli mít více energie a pohody, takže mohou být efektivnější a produktivnější v době, kterou tráví prací. Tento koncept shrnuje model zvaný 100-80-100, což znamená, že pracovníci dostávají 100 procent své mzdy, pracují 80 procent času výměnou za 100procentní produktivitu.

Dalším teoretickým přínosem je pozitivní vliv na životní prostředí. Výzkum naznačuje, že zkrácení pracovní doby by mohlo snížit emise uhlíku.

„Čtyřdenní týden je obecně považován za politiku trojí dividendy – pomáhá zaměstnancům, společnostem a klimatu,“ dodává Juliet Shor. „Náš výzkum se zaměří na všechny tyto oblasti.“

4 Day Week Global se zrodil po prvním úspěšném čtyřdenním experimentu organizátorů s pracovním týdnem v Perpetual Guardian, trustové firmě na Novém Zélandu. „To, co jsme viděli, je masivní nárůst angažovanosti a spokojenosti zaměstnanců s prací, kterou dělají, masivní nárůst záměru zaměstnanců pokračovat ve spolupráci se společností a nezaznamenali jsme žádný pokles produktivity,“ řekl generální ředitel společnosti Andrew Barnes.

Někteří považují přechod na čtyřdenní pracovní týden jako otázku času. Reagují tak na zavedení pětidenního pracovního týdne v prvních desetiletích 20. století.

Paddy Lambros, vedoucí oddělení lidských zdrojů britské technologické společnosti Sensat, považuje přechod na čtyřdenní týden mezi prvními za obrovskou výhodu. Rostoucí zájem o práci v jejich firmě nabízí společnosti možnost najmout ty nejlepší a nejrozmanitější zaměstnance.

Více o pilotním projektu a kampani se můžete dozvědět na webu 4 Day Week Global.

Zdroj: ScienceAlert

Obrázek: Krakenimages via Unsplash