Teploty na zemském povrchu se mění v různých časových měřítcích. Reagují na měnící se působení slunečního záření, na atmosférické cirkulace, dynamiku oceánů nebo pohyby Země na její oběžné dráze. V posledních desetiletích se k těmto vlivům přidal také vliv globálního oteplování způsobeného lidskou společností.

Měření teploty oceánu je velmi důležité, jelikož voda má nejen vyšší hmotnost ale také vyšší tepelnou kapacitu a tudíž jsou oceánské vody schopny ukládat mnohem více tepla než atmosféra -  zhruba 90 % tepla absorbovaného Zemí jako celku je ukládáno právě v oceánu, tvrdí vědecký tým Ch. Meinena z NOAA.

V jejich nové studii publikované v časopise Advancing Earth and Space Science přináší nové výsledky z hlubokomořského měření. Teploměry umístěné na dně Atlantského oceánu zaznamenaly v letech 2009 – 2019 průměrný nárůst teploty zhruba o 0,02 stupně Celsia. Toto oteplování může být podle vědců důsledkem změny klimatu způsobené člověkem, která zvýšila teploty oceánů v blízkosti zemského povrchu. To je však zatím poměrně nejasné, jelikož o nejhlubších a nejtemnějších částech oceánů víme velmi málo.

„Hluboký oceán pod 2 000 m není příliš dobře sledován“, říká Ch. Meinen. Hluboké moře je natolik složité dosáhnout, že teplota v daných výzkumných místech je zpravidla měřena pouze jednou za deset let. Ch. Meinen se svým týmem však měřil teploty každou hodinu v posledních deseti letech pomocí senzorů umístěných na dně moře v Argentinské pánvi při pobřeží Uruguaye.

Teplotní záznamy pro dvě nejhlubší místa v dané oblasti odhalily jasný trend rostoucí teploty během sledovaného desetiletí. Vody v hloubce 4 540 metrů se oteplily z průměrných 0,209 °C na 0,234°C, zatímco teplota v hloubce narostla z 0,232 °C na 0,248°C. „Toto oteplování je samozřejmě mnohem méně markantní než ve vyšších patrech oceánu“, tvrdí vědecký tým. Dále ale dodává, že vzhledem k tomu, že teplá voda stoupá, je zapotřebí opravdu velké množství tepla, aby došlo k celkovému oteplení i v takovýchto hloubkách.

Podle vědců je ještě příliš brzy na to, aby posoudili, zda je příčinou růstu teploty ve sledovaných hloubkách přímo lidská aktivita nebo přirozená variabilita. Právě proto je zapotřebí v těchto měřeních pokračovat a porovnávat záznamy s dalšími daty z jiných oceánských oblastí. To by následně mohlo pomoci objasnit příčiny sledovaného trendu.

Foto: Marcus Lenk, Unsplash

Originální publikace: https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1029/2020GL089093