Testy hodnotící úroveň inteligenčního kvocientu jsou stále jedny z nečastějších způsobů, kterými předpovědět budoucí studijní výkony dětí. I přesto, že je jejich výpovědní hodnota problematická, jedná se o jednoduchou pomůcku jak rámcově určit potenciální schopnosti žáků.

Hodnota IQ může být ovlivněna několika faktory. Nejčastěji to bývají genetické dispozice. Nedávná studie publikovaná v prestižním časopise Lancet, poukazuje na značné rozdíly mezi hodnotami IQ u dětí vystavených různým životním podmínkám. Výzkum byl financovaný za přispění grantu z nadace Billa a Mellindy Gatesových

K analýze posloužily vzorky z dětí z Brazílie (n=632) a Jižní Afriky (n=1130). Bylo zkoumáno, jakým způsobem ovlivní hodnotu IQ úroveň péče o děti a množství vzdělávacích příležitostí a zároveň jak se dané faktory projeví v dospělosti.

Hodnocenými faktory byly životní úroveň rodiny, vzdělání matky, věk a její mentální zdraví. U dětí byly hodnoceny hmotnost při narození, v jakém měsíci těhotenství bylo dítě narozeno a velikost v jednom roce. Data byla vyhodnocena pro čtyřleté děti v brazilské skupině a pro dvouleté děti v jihoafrické skupině.

Ve výsledku byly porovnávány tři hlavní faktory: inteligenční kvocient v 18. (brazilská) a v 16. (jihofrická) roce života, psychosociální rozpoložení v 15., resp. 14. roce a výška dotyčných v 18. a 16. roce.

Pro hodnocení bylo vytvořeno standardizované skóre (Z skóre) jednotlivých potenciálně škodlivých faktorů. Zároveň bylo predikováno standardizované skóre pro pravděpodobné hodnoty IQ, kterých by bylo dosaženo nebýt výše zmíněných negativích faktorů.

Výsledkem pak bylo snížení hodnoty IQ u adolescentů obou skupin. U brazilské se jednalo o 5,89 bodu a u jihoafrické o 2,69 bodu. Po odstranění Z skóre raných kumulativních překážek ve vývoji, vzrostla hodnota IQ o 5,47 u brazilské skupiny s každým dalším přidaným Z skóre studijních příležitostí a o 2,26 s každým dalším přidaným Z skóre lepší domácí péče. U jihoafrické skupiny nedošlo k signifikantnímu zlepšení u započítání Z skóre studijních příležitostí, avšak následně došlo ke zvýšení o 2,24 bodu při započítání hodnotné rané péče o potomky.

Bylo zjištěno, že raná pozorná péče a dostatek studijních přiležitostí jsou základem pro zvýšení psychosociálního kapitálu a mohou chránit jedince před snížením hodnoty IQ. U dětí, které jsou vystaveny velkému množství překážek bránících správnému vývoji, by mohly oba výše zmíněné faktory pomoci zejména. Autoři studie dodávají, že programy pro zvýšení domácí péče a edukace rodičů by mohly snížit globální rozdíly mezi studijními schopnostmi dětí.

Zdroj: The Lancet
Foto: Ben White, Unsplash