Dřívější práce ukázaly, že konzumujeme-li kofeinové nápoje večer, může být vlivem narušeného spánku ovlivněna právě šedá mozková hmota. Výzkumný tým vedený doktorkou Carolin Reichertovou a profesorem Christianem Cajochenem si proto položil otázku, zda může pravidelná konzumace kofeinu ovlivnit skrze špatný spánek strukturu mozku. Jeho práce byla publikována v časopise Cerebral Cortex.

Výsledek byl skutečně překvapivý. Přestože konzumovaný kofein nevedl ke zhoršení spánku, zpozorovali vědci změny v šedé hmotě. Ta vyplňuje část centrálního nervového systému a je tvořena primárně z buněčných těl nervových buněk. Bílá hmota je naopak bohatá na myelinizované výběžky neuronů, tzv. axony.

Studie se zúčastnila skupina 20 zdravých mladých lidí, z nichž všichni pravidelně pili kávu. Před experimentem dostali kofeinové tablety a byli požádáni, aby během následujících dvaceti dnů nekonzumovali žádný jiný kofein. V prvních deseti dnech užívali kofeinové tablety, zbývající polovinu placebo. Na konci prvního desetidenního období vědci pozorovali pomocí skenů objem šedé hmoty. Zkoumali také kvalitu spánku účastníků ve spánkové laboratoři snímáním elektrické aktivity mozku (EEG).

Analýzou získaných dat zjistili, že hloubka spánku nebyla kofeinem nijak ovlivněna a zůstávala stejná, bez ohledu na to, zda účastníci studie užívali kofeinovou tabletu či placebo. Jinak tomu bylo v případě šedé hmoty, která prodělala zásadní změny. Po deseti dnech užívání placeba byl objem šedé hmoty výrazně větší, než v "kofeinovém" období. Zvláštně výrazného rozdílu si vědci všimli v pravém spánkovém laloku a hipokampu, oblasti mozku, která je zásadní pro ukládání paměti. "Naše výsledky nemusí nutně znamenat, že konzumace kofeinu má negativní dopad na mozek," zdůrazňuje doktorka Reichertová. "Je však zřejmé, že ovlivňuje naše poznávací funkce."

Ačkoli se z výsledků této práce zdá, že kofein snižuje objem šedé hmoty, po pouhých deseti dnech abstinence se u testovaných významně regenerovala.

Originální publikace: https://academic.oup.com/cercor/advance-article-abstract/doi/10.1093/cercor/bhab005/6135013?redirectedFrom=fulltext

Zdroj: University of Basel, zdroj titulní fotografie: Janko Ferlic, Unsplash.