„Plyn jim pouze říká, že by v okolí mohlo něco být. Zrakem pak poznají, kde přesně to je,“ říká Jeff Riffel, hlavní autor publikace. Jeho tým zkoumal 1,3 milionu komářích trajektorií pomocí nichž zjistili, že se komáři řídí hlavně červeným a oranžovým světlem, které emituje lidská kůže. Zelené a modré paprsky prakticky ignorují. A to vše pouze v přítomnosti CO2!

Pozorování komárů není vůbec jednoduchá záležitost. Jejich pohyb je hbitý a chaotický. Proto museli autoři studie simulovat přirozené podmínky pomocí dvoumetrového větrného tunelu, ve kterém přesně kontrolovali rychlost větru, intenzitu pachů a světelných stimulů. Kolem tunelu bylo nainstalováno 16 kamer pro detailní zachycení letových drah.

Komáři se v tunelu chovali podle jasného vzorce. Červených objektů si nevšímali, dokud nebyl přidán oxid uhličitý. V momentě, kdy se tak stalo, vrhli se na ně. Biologové pokus opakovali i s jedinci s mutací pro rozlišení červeného vidění a s upraveným receptorem pro oxid uhličitý. Obě skupiny komárů si červených objektů přestaly všímat. Almut Kelber, biolog z Lund University, pak dodává, že komáři vidí červenou, oranžovou a černou jako směs temné barvy. Jejich rozhodnutí se spíše točí kolem odmítání zelené a modré.

Autoři studie si od výzkumu slibují vyvinutí efektivnějších pastí na komáry. Tomu by měl pomoct dodatečný výzkum zaměřený na vztah komárů k bílé barvě, která je momentálně hlavní komponentou většiny pastí.

Zdroj: https://www.nature.com/articles/s41467-022-28195-x
Foto: Егор Камелев, Unsplash

Více ze zoologie na CZECHSIGHT:

Robotické ryby straší invazní druhy. Ty pak nejsou schopné se rozmnožovat
Robotické ryby by mohly vyřešit problém invazivních druhů přemnožených v některých vodách. Jejich jedince dokáží vystrašit natolik, že nejsou schopni plodit potomky.
Nizozemci jdou do boje proti krátkolebým plemenům
Psi se zploštělou lebkou a krátkým nosem trpí mnohými, nejen dýchacími obtížemi, které značně znehodnocují kvalitu jejich života. Nizozemci nyní vyrazili do boje proti šlechtění těchto plemen.