Mezinárodní tým paleontologů objevil a popsal raritní nález měkkých dinosauřích vajec z Mongolska. Embrya v nich jsou neuvěřitelně dobře zachovalá, lze u nich rozpoznat velkou část původní kostry včetně kostí menších. Samotný obal vajec se bohužel nezachoval, ale vzhled embryonálních schránek naznačuje, že byla s největší pravděpodobností kryta kožovitým obalem.

Také v dnešní době najdeme mnoho živočichů, kteří kladou kožovitá měkká vejce, například želvy, hadi a také vejcorodí savci. Tato vejce jsou pravděpodobně tvořena z podobného materiálu, jako byla ta dinosauří. Původní materiál na organické bázi byl zjištěn za pomoci několika geochemických analýz jako látky na bázi thiolů. Tyto látky vznikají ze sirovodíku, který se tvoří při rozkladu měkkých tkání.

Pravděpodobně pouze několik málo skupin dinosaurů mělo tvrdá vejce se skořápkou. Jedná se především o takzvané hadrosauridy, kteří se objevovali ve svrchní křídě a byli býložraví a některé sauropodomorfy a pterosaury, kteří však mezi dinosaury nepatří. Vejce většiny druhů dinosaurů se dosud nenalezla. Může to být jejich špatným zachováním, jinou strategií starání se o snůšku nebo právě tím, že měli vejce měkká.

Nálezy měkkých částí živočichů jsou v minulosti celkově velice vzácné a musí k němu být příhodné podmínky, jako je rychlé přikrytí zdechliny sedimentem a hlavně zachování zdrojových hornin.

Následným dosazením povahy vajec do současného systému dinosaurů se ukázalo, že ti vývojově primitivnější měli právě měkká kožovitá vejce. Je možné, že se v budoucnu dočkáme dalších nálezů vajec dinosaurů, které nám pomůžou k lepšímu pochopení vývoje embryonálních obálek těchto tvorů.

Zdroj: https://www.nature.com/articles/s41586-020-2412-8
Zdroj úvodního obrázku: Ryo Tanaka