Brachial crown je částí těla všech hlavonožců tvořená rameny a chapadly obklopující ústa. Výraz nemá český ekvivalent. Dobře však popisuje objekt zájmu vydanému článku v časopise Scientific Reports, který patří do rodiny kolem Nature.

Vědcům se podařilo za pomoci mikro počítačové tomografie a rentgenové synchrotronové mikrotomografie se zobrazováním fázovým kontrastem detailně prozkoumat výjimečně zachovalé schránky amonitů z období svrchní křídy. Podobnou metodologií již jiný vědecký tým prozkoumal první nalezené háčky u skupiny heteromorfních amonitů (Haploscaphites).

výstup počítačové tomografie zobrazující několik typů háčkovitých struktur (rozdělení podle barev) (zdroj: článek)

Nyní byly podobné struktury nalezeny také u skupiny amonitů rodu Rhaeboceras. Ta patří do bližšího příbuzenstva rodu Haploscaphites. Autoři však háčkovité struktury popsali jako součásti raduly (orgán měkkýšů umístěný v ústní dutině pro zpracování potravy). To bylo vyvráceno poté, co byly u druhu Rhaeboceras hallipopsány skutečné části jejich raduly.

Vědci definovali několik morfotypů háčků nacházejících se přímo uvnitř schránky. Díky zachování in-situ byli schopni také zrekonstruovat přibližnou polohu jednotlivých typů v rámci ramena jedince.

Nález a popis těchto struktur byl možný díky rychlé fosilizaci skonalých amonitů. Díky tomu nevypadli posmrtně za schránky a zůstali v ní. Přesná podoba amonitů však zůstává malou záhadou. Háčky jsou původně organické a rychle se při fosilizaci rozkládají, stejně jako měkké části těl amonitů.

Popis háčkovitých struktur naznačuje, že by mohly původně pocházet od společného předka. Morfologicky jsou si háčkovité struktury amonitů, belemnitů (onychity) a loděnek značně podobné a je tedy pravděpodobný odlišný vývoj ze společného základu jednoho z předků těchto živočichů.

Zdroj: Scientific Reports
Zdroj úvodního obrázku: Brandon Jaramillo