Společnost Microsoft spravuje několik aplikací pod hlavičkou Microsoft Network. Jedna z nich, MSN News, nabízí zpravodajství a novinky ze světa. Pro MSN News pracuje nespočet žurnalistů, nicméně část z nich nyní o práci přijde. Nahradí je roboti s umělou inteligencí.

Skupina žurnalistů v MSN News má na starosti vyhledávání aktuálních zpráv od svých vydavatelských partnerů nebo optimalizování článků tak, že upravují nadpisy nebo doprovodné obrázky k článkům. Díky této ruční práci nabízí MSN News vhodné zprávy ze spolehlivých zdrojů. Nově tuto práci mají zvládnout roboti s umělou inteligencí.

Nový software je naprogramovaný k automatickému vyhledávání textu a k jeho následnému zpracování. Umělá inteligence na základě analýzy textu zvládne sama sepsat článek, zvolit vhodný nadpis, vložit doprovodné obrázky a články i oštítkovat.

Všichni, jež měli tuto práci na starosti budou k 30. červnu propuštěni, jedná se asi o 50 zaměstnanců. V MSN News zůstane jen několik dohlížejících pracovníků.

Část z těchto 50 propuštěných o situaci promluvila v The Guardian, jsou ohledně schopností umělé inteligence skeptičtí. Bojí se, že zpravodajství nebude bez lidí fungovat tak dobře.

Jeden ze zaměstnanců řekl The Guardian: „Trávil sem veškerý svůj čas čtením o tom, jak nám automatizace a umělá inteligence převezmou pracovní místa a teď jsem tady – umělá inteligence mou práci opravdu převzala.“

Zároveň dodal, že je podle něj rozhodnutí Microsoftu nahradit lidi roboty s umělou inteligencí riskantní. Zaměstnanci musí dodržovat velmi přísné editační postupy, které zajišťují, že se ke čtenáři nedostane násilný nebo nevhodný obsah. To se týká zejména mladších čtenářů.

Mluvčí Microsoftu se k využití umělé inteligence vyjádřil následovně: „S umělou inteligencí jsme částečně pracovali již několik měsíců, nyní bude moci pracovat na plný výkon. Jako všechny společnosti si našeho businessu vážíme každý den. To znamená, že některé oblasti potřebují z naší strany větší financování a některé zase čas od času přeřazení pracovníků.“ Své prohlášení zakončil: „Tato rozhodnutí nejsou výsledkem aktuální pandemie.“ Je tedy možné, že v blízké budoucnosti budeme číst zprávy od MSN News napsané čistě roboty.

Nicméně s využíváním umělé inteligence v žurnalistice experimentuje spoustu technologických společností. I v České republice funguje společnost Geneea, která nabízí právě takové služby. Czechsight se zakladateli společnosti dokonce nedávno natočil vlastní rozhovor.

Zdroj: digitaltrends.com
Obrázek: Unsplash.com