Spoluautor studie Joseph Rootman, doktorand na University of British Columbia, řekl, že výzkum byl dosud největší longitudinální studií mikrodávkování psilocybinu a jedním z mála, které zahrnovaly kontrolní skupinu.

Co je mikrodávkování?

Mikrodávkování je užívání podprahových dávek psychedelických drog za účelem zlepšení vnímání. Přirozeně se vyskytující psychedelické látky jako je psylocybin, který je součástí různých druhů hub např. lysohlávky (Psilocybe), kropenatce (Panaeolus) nebo šupinovky (Gymnopilus) a alkaloid meskalin, který se získává z kaktusů rodu Lophophora, se využívají již tisíce let pro jejich blahodárné účinky. Klasifikace psychedelických látek, jako jsou psilocybin a LSD, mezi zneužívané drogy však brzdila výzkum terapeutických účinků.

V posledních letech psilocybin prokázal příslib důvěryhodného zdroje při léčbě jedinců s depresí, úzkostí a poruchami užívání návykových látek. Pravidelné dávky psilocybinu vyvolávají euforické a halucinogenní účinky. Kromě toho může způsobit velmi nepříjemné a děsivé zážitky označované také jako „bad trips“. To vedlo k přijetí praxe zvané mikrodávkování, která zahrnuje konzumaci malých množství psychedelických látek, které nevyvolávají halucinogenní účinky.

Většina „mikrodávkovačů“ používá přibližně 10 % běžné dávky psilocybinu, což odpovídá přibližně 100 – 300 miligramům sušených hub, 2 – 5krát týdně.

Výzvy studia psychedelických látek

Pozorovací studie naznačují, že mikrodávková psychedelika mohou zlepšit kognitivní funkce, zlepšit náladu a snížit symptomy úzkosti a deprese.

V dlouhodobých studiích o účincích halucinogenních látek existují překážky. Značný počet účastníků dokázal rozpoznat účinky psilocybinu během studie, což znamenalo, že účastníci si byli vědomi léčby, nebyli zaslepeni, což představovalo možnost zaujatosti. Kromě toho studie naznačují, že jednotlivci mají tendenci mít silná očekávání pozitivních účinků v důsledku užívání psilocybinu, což může vést k účinkům placeba.

Lví hříva a psilocybin jsou známé také tím, že obsahují vitamin B3 (niacin). Předpokládá se, že niacin zlepšuje vstřebávání psilocybinu a lví hřívy a může potenciálně zvýšit účinky těchto hub. Aby se lépe charakterizoval vliv těchto látek, tak se zahrnuli i účastníci, kteří mikrodávkovali psilocybin spolu se lví hřívou (Hericium) a niacinem.

Účinky mikrodávkování psilocybinu

Studie se skládala z 953 mikrodávkovačů používajících psilocybin a 180 jedinců, kteří mikrodávkování neužívali. Účastníci studie měli za úkol vyplnit dotazníky na začátku studie a jeden měsíc po náboru. Tato hodnocení zahrnovala dotazníky pro hodnocení nálady a symptomů úzkosti, deprese a stresu. Výzkumníci také hodnotili kognitivní funkce a psychomotorické schopnosti, co se týče fyzických pohybů, které vyžadují kognitivní zpracování.

Výsledky studie ukázaly, že mikrodávkovači vykazovali během sledovaného období výraznější zlepšení nálady a výraznější zlepšení symptomů depese, úzkosti a stresu v porovnání s účastníky, kteří neužívali mikrodávky. Další rozdíl se vyskytl mezi pohlavími. Ženy, které užívaly mikrodávky, vykazovaly výraznější snížení symptomů deprese v porovnání s muži.

Souhrnné výsledky této studie dokazují příznivé účinky mikrodávkování psilocybinu na duševní zdraví a náladu a to i mezi jednotlivci s duševními poruchami.

Benefity mikrodávkování

Dr. Balázs Szigeti, postdoktorský výzkumník na Imperial College London, také poznamenal, že v této studii byla použita kontrolní skupina, ale ve skupině s mikrodávkováním nelze vyloučit účinky placeba.

Dr. Szigeti vysvětlil:

"Tato studie použila přirozený kontrolní stav, což znamená, že kontrolní skupina neměla žádnou léčbu. Toto je slabá kontrolní podmínka, i když určitě lepší než nemít žádnou kontrolní skupinu než v čistě pozorovacích studiích."

„Hlavní slabinou studie je nedostatek kontroly placebem. Proto není jasné, zda je zdrojem těchto zlepšení pozitivní očekávaná doba nebo farmakologické působení mikrodávkování,“ zdůraznil.

Úvodní foto: Unsplash, Ali Bakhtiari

Zdroj: Medicalnewstoday.com

Originální publikace: Scientific Reports

Více o tématech mozek a duševní zdraví na CZECHSIGHT:

hluboká mozková stimulace v boji proti depresi
Metoda hluboké mozkové stimulace přináší naději pro pacienty trpící depresí. Nová metoda léčby byla úspěšně otestována na pacientce trpící vážnou depresí nereagující na léčbu farmaky. Mozkový implantát byl vyroben přímo na míru pacientce.
Spojení chronické bolesti zad a špatného stravování je doprovázeno změnami v mozkovém centru pro štěstí a strach
Výzkumníci zkoumali, jak bolest dolní části zad interaguje s stravovacím chováním prostřednictvím behaviorálních a neuroimagingových experimentů. Výzkumy naznačují, že systém odměňování mozku může být důležitým faktorem při spojování bolesti a obezity.
Anorexie vede k dramatickým změnám ve struktuře mozku
Mentální anorexie je závažná, potenciálně smrtelná porucha příjmu potravy. Nová studie ukazuje, že zmenšuje mozek.