Philip Ellis, generální ředitel společnosti Beryl, diskutuje o způsobech, jak mohou integrované parkovací systémy pro mikromobilní zařízení, jako jsou e-skútry, e-koloběžky a e-kola, přispět k regeneraci městského prostoru po koronaviru a zároveň zmírnit změny klimatu.

Klíčovým problémem mikromobilních zařízení je nalézt vhodné řešení pro jejich parkování. A to již od momentu, kdy jsou například systémy sdílených kol a koloběžek implementovány do městských ulic.

COVID-19 způsobil zmatek i v odvětví mikromobility. Nicméně v souvislosti s rostoucí poptávkou ze strany veřejnosti po jiných dopravních alternativách než osobní automobil či veřejná doprava, je zde šance využít tohoto momentu a najít způsob, jak využívat alternativní služby mikromobility ve městě, aby všichni uživatelé městského prostoru byli spokojeni. Především pak způsoby integrace sdílených systémů pro e-kola, e-koloběžky či e-skútry do stávajících parkovacích schémat v městském prostoru.

Nejrozšířenějším parkovacím řešením pro zařízení mikromobility patří tradiční dokovací stanice. Jejich problémem je však jak finanční nákladnost, tak i fyzický rozměr nebo estetická kvalita jejich zpracování.

Dalším problémem je i fakt, že se často neví, jak by měly takové dokovací stanice fungovat. Jedná se o zodpovědnost města, nebo provozovatele? Mají parkovací stanice sloužit jako společně řešení pro veškeré služby mikromobility, nebo pouze pro jednoho provozovatele?

Možnou cestou je právě vytvořit dokovací stanice pro všechny provozovatele služby mikromobility a zároveň nepřijít s jedním unifikovaným modelem. Flexibilní varianta dokovcích stanic respektující charakter čtvrti, ve které je parkovací dokovací stanice instalována, se zdá být možným řešením.

Zároveň je ale nutné, aby takové stanice umožňovaly instalaci doplňků usnadňující provoz služeb mikromobility, jako například interaktivní informační tabule o aktuální dopravní situaci (viz. City huby, o kterých jsme již na CZECHSIGHT informovali) a nebo se dali využít i pro relaxaci (lavičky apod.).

Přesně takovým směrem vyvíjí parkovací dokovací stanice společnost Beryl.

Parkovací dokovací stanice Beryl, zdroj fotografie: https://www.intelligenttransport.com

Města by se měla snažit vytvořit takové podmínky, které by usnadnily instalaci parkovacích stanic vyhovující všem provozovatelům a uživatelům služeb sdílené mikromobility. Možná tou nejlepší cestou je nechat ty, co systémy služeb sdílené mirkomobility využívají, přijít s vlastními návrhy a doporučeními.

originální článek: https://www.intelligenttransport.com/transport-articles/102717/how-micromobility-parking-can-create-healthier-and-happier-streets/

Foto: Thanos Pal, Unsplash