Stejně jako lidé disponují chobotnice velkým počtem transpozonů. Jedná se o tzv. skákavé geny, které se mohou duplikovat a pohybovat po celém genomu živočicha. I přesto, že nejsou vždy všechny aktivní, představují zásadní materiál pro evoluci. A právě transpozony patřící do skupiny LINE byly objeveny v části mozku chobotnic, která je zodpovědná za kognitivní schopnosti. Na stejném místě se nachází transpozony i u lidí.

Pro bioložku, Giovannu Ponte, se jednalo o naprosto překvapivý objev. „Doslova jsem vyskočila ze židle ve chvíli, kdy jsem viděla silný signál aktivity transpozonů v kognitivním centru mozku chobotnice,“ říká.

LINE transpozony jsou u lidí velmi důsledně regulovány. Biologové předpokládají, že je to především proto, že jsou spojeny s učením a pamětí. Jejich největší aktivita je patrná hlavně v hippokamu, centru učení. Vzhledem k tomu, že se autorům studie podařilo najít stejně transpozony u dvou odlišných druhů chobotnic ve stejném místě, jako je tomu u člověka, domnívají se, že právě ony by mohly být zodpovědné za vysokou inteligenci těchto bezobratlých.

Transpozony jsou známé především jako nositele informace ve stylu „copy-and-paste“. Biologové se však domnívají, že jejich role v mozku je mnohem komplexnější. Autoři studie tak budou dále pokračovat ve výzkumu, aby pomohli odhalit, proč právě chobotnice disponují tak zásadní evoluční výhodou. LINE skupina transpozonů totiž může znamenat zásadní element pro pochopení evoluce inteligence.

Zdroj: https://bmcbiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12915-022-01303-5 (i.f. 7,4)
Foto: Diane Picchiottino, Unsplash

Více ze zoologie na CZECHSIGHT:

Virová infekce jako obrana proti parazitům. Výhodu využívají někteří motýli
Pro většinu motýlů představovaly po dlouhou dobu největší hrozbu parazitické vosy a viry. Nová studie však ukazuje, že některé z virů přeměnily své smrtící zbraně na ochranné. Nově vytvořené geny v těle motýlů vytváří proteiny, které dokáží zabít případné nepřátele.
Nizozemci jdou do boje proti krátkolebým plemenům
Psi se zploštělou lebkou a krátkým nosem trpí mnohými, nejen dýchacími obtížemi, které značně znehodnocují kvalitu jejich života. Nizozemci nyní vyrazili do boje proti šlechtění těchto plemen.