Že se mikroplasty vyskytují v mušlích, které jsou určeny k jídlu, se dosud vědělo jen z roztroušených lokálních výzkumů. Avšak nová studie vědců z University Bayreuth potvrzuje, že mikroplasty se vyskytují už ve všech mušlích z komerčních zdrojů ve světě. Tým vědců zkoumal množství mikroplastů ve 4 druzích mušlí, které jsou nejčastěji prodávané v supermarketech ve 12 zemích světa a teď svoji práci publikovali v časopise Environmental Pollution.

Všechny analyzované vzorky obsahovaly částice mikroplastů a bylo detekováno až 9 druhů plastů. Nejčastějšími druhy byly polypropylen (PP) a polyethylentereftalát (PET), se kterými se setkává dnes a denně většina obyvatel na planetě.

Aby se množství mikroplastů v různě velkých druzích mušlí dalo srovnat, vědci použili jako referenční jednotku počet částic na 1 gram masa z mušle. Dle dat z článku 1 gram masa obsahoval něco mezi 0,13 a 2,45 částic mikroplastů. Velikost částic se pak pohybovala mezi 3 mikrometry a 0,5 centimetry. Nejvíce byly kontaminovány vzorky ze Severního Atlantiku a Jižního Pacifiku.

Mlži filtrují vodu kvůli potravě, společně s potravou tedy filtrují i mikroplasty obsažené ve vodě. Díky obsaženému množstvím mikroplastů v jejich těle tak můžeme nepřímo určit, jak moc je oblast, odkud byly vyloveny, znečištěná. Zkoumané druhy mušlí byly Slávka jedlá, Slávka zelenoústá, Paphia undulata a Venerupis philippinarum. Všechny mušle byly zakoupené v běžných supermarketech, z nichž některé pocházely z farem a některé byly přímo vylovené z moří jako je Severní, Středozemní a Jihočínské. Další pak pocházely z Thajského zálivu, Atlantického a Tichého oceánu.

Je pravdou, že kontaminace různých organismů mikroplasty byla již zkoumána v minulosti, ale jejich výsledky se daly srovnávat jen ve velmi omezené míře. Na vině byly často jiné analytické metody a výzkumný tým uvádí, že jejich studie reprezentuje významný pokrok v použité metodologii. Při použití nejnovějších technologií, metod preparace vzorků a analýzy mikroplastů, mohou být tato data srovnána i s daty z budoucích výzkumů. Toto je hlavně důležité pro momentální i budoucí posouzení závažnosti kontaminace životního prostředí a jejích dopadů.


Zdroj: https://www.uni-bayreuth.de/en/university/press/press-releases/2020/179-microplastics-mussels/
Originální článek: https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.116147
Foto:  Christopher Carson on Unsplash