Organické molekuly nalezené v půdě Marsu prošly novou analýzou. Díky ní bylo zjištěno, že by mohly mít biologický původ. Avšak máme stále velmi málo informací, které by podobné závěry dokázaly s úplnou určitostí potvrdit. Studie byla zveřejněna v časopise Astrobiology.

Zkoumané molekuly byly analyzovány ze vzorků pořízených roverem Curiosity v roce 2018. V malém kousku zkamenělého bahna bylo objeveno několik molekul včetně thiofenů.

Thiofeny jsou na Zemi standardně přítomny v surové ropě a uhlí. Jedná se o pozůstatek zooplanktonu a řas. Jde o reakci mezi sírou a organickými uhlovodíky při vysokých teplotách. I přesto, že jde o nebiologickou reakci, síra i uhlovodíky mohou být biologického původu. Proto jsou pro vědce tak cenné. "Zatím jsme našli několik biologických způsobů, jak vytvořit molekulu thiofenu. Všechny se zdají pravděpodobnější než chemické alternativy," řekl astrobiolog Dirk Schulze-Makuch pro server ScienceAlert.

Thiofeny mohou pocházet i z jiné než biologické činnosti. Některé geologické procesy by mohly pomoct jejich vzniku. A přihlédneme-li k vysoké vulkanické aktivitě Marsu v minulosti, tato teorie se nabízí.

Avšak k vytvoření thiofenu je zapotřebí nukleofilní síry a na Marsu je téměř všechna síra opačného charakteru (přijímá elektrony). Proto se můžeme ptát, jak jinak bychom mohli tuto síru využít. Jednou z reakcí, která dokáže obrátit proces je tzv. biologická sulfátová redukce, kterou disponují některé bakterie.

My zatím víme, že na Marsu podobné organismy neexistují. Existuje ale poměrně velká pravděpodobnost, že na planetě mohly žít před několika miliardami let. A díky tomu by se mohly thiofeny zachovat až do dnešních dnů.

V červnu bychom se měli dočkat dalších vzorků, jelikož na svou misi vyrazí další z planetárních vozítek. Výzkum zatím nabídl víc otázek než odpovědí.

Zdroj: https://liebertpub.com/doi/10.1089/ast.2019.2139
Foto: Nicolas Lobos, Unsplash