Doslova zabouchne dveře před nosem - tak by se dal metaforicky vysvětlit způsob, jakým nový testovaný lék účinně blokuje vstup viru do buněk svých hostitelů. Mezinárodní vědecký tým z University of British Columbia, vedený doktorem Josefem Penningerem, představil léčbu, která může zastavit virus SARS-CoV-2 ještě předtím, než dosáhne svého množení a napadání dalších buněk.

Již dříve Penningerův tým odhalil receptor ACE2 (angiotensin-konvertující enzym 2) na povrchu buněčné membrány, na který virus SARS váže svůj glykoprotein, fungující jako klíč pro otevření zámku. V aktuální práci vyvinul lék, obsahující geneticky modifikovanou alternativu tohoto receptoru, neboli lidský rekombinantní rozpustný angiotensin-konvertující enzym 2 (hrsACE2). Ten bude brzy klinicky testován evropskou biotechnologickou společností Apeiron Biologics jako nadějné antivirotikum proti COVID-19.

Tým simuloval infekci umělých miniaturních replik lidských cév a ledvin, respektive organoidů, vypěstovaných z kmenových buněk. Ačkoli u závažných případů onemocnění může vlivem koronaviru docházet ke komplexnímu selhání těchto orgánových soustav, dokázal enzym hrsACE2 v umělých tkáních infekci výrazně potlačit.

"Vypěstované organoidy nám výrazně šetří čas," říká profesorka Núria Montserrat z katalánského Institutu bioinženýrství. "Virus způsobující COVID-19 je s nadsázkou sourozencem původního viru SARS, jehož epidemie propukla v roce 2003," dodává Penninger. "Naše předchozí práce pomohla k rychlé identifikaci receptoru ACE2 jakožto vstupní bráně pro SARS-CoV-2, tedy klíčovému procesu infekce buněk. Nyní víme, že rozpustná forma tohoto proteinu se může stát racionální terapií pro léčbu COVID-19."

Výzkum byl částečně podporován prostřednictvím nouzového financování kanadskou federální vládou, které je zaměřené na urychlení vývoje léku proti COVID-19 a jeho testování.

Originální publikace: https://www.cell.com/pb-assets/products/coronavirus/CELL_CELL-D-20-00739.pdf

Zdroj: ScienceDaily, Cell, zdroj titulní fotografie: leo2014