Několik posledních týdnů se v českém mediálním prostoru objevovala zpráva o možném odvolání ministra zdravotnictví Jana Blatného. Zdá se, že tyto spekulace jsou nyní podloženy důvěryhodnými zdroji. Novinkou ovšem je, že společně s ministrem zdravotnictví by měl být odvolán i ministr školství, Robert Plaga.

V očích široké věřejnosti jde o další ze série těžko pochopitelných rozhodnutí českého premiéra. Práce ministra školství (narozdíl od jeho kolegy v rezortu zdravotnictví) dosud nebyla zásadně zpochybňována. A podobné si myslí i rektoři Asociace výzkumných univerzit ČR.

Nejvyšší představitelé významných českých univerzit (UK, MUNI, ČVUT, UPOL, VŠCHT) dnes vydali prohlášení, ve kterém ostře kritizují možné odvolání Roberta Plagy. Celkově hodnotí jeho práci jako velmi profesionální a bojí se možné destabilizace českého školství. "Ministr Plaga je z našeho pohledu jedním z nejerudovanějších ministrů školství, které tato země v posledních desetiletích měla," stojí v prohlášení.

Vysoké školy si obecně váží jeho přístupu k univerzitnímu studiu a oceňují jeho připravované metodické plány. Rektoři tak doufají, že informace, které kolují českým internetem, jsou nepodložené a že k odvolání Roberta Plagy nedojde. Plné znění prohlášení si můžete přečíst níže.

Zdroj: TZ ČVUT; Asociace výzkumných univerzit ČR
Foto: Nathan Dumlao, Unsplash


S hlubokým znepokojením jsme se dozvěděli informace o úvahách o možném odvolání ministra školství Roberta Plagy, které se dnes objevily v mediích.

Vzhledem k naší velmi pozitivní zkušenosti s profesionálním řízením resortu školství, a zejména jeho vysokoškolského sektoru ministrem Plagou a jeho spolupracovníky, nevidíme důvod k odvolání pana ministra. Takový krok by v současné situaci mohl vést k destabilizaci školského prostředí.

Ministr Plaga je z našeho pohledu jedním z nejerudovanějších ministrů školství, které tato země v posledních desetiletích měla. Bylo by velice nešťastné přerušit úspěšné řízení resortu, který napomáhá rozvíjení všech stupňů školství i výzkumu. Z hlediska budoucnosti České republiky a jejího strategického rozvoje směrem k technologické a vědecké špičce je třeba kvalifikovaného vedení resortu, které se podle našeho přesvědčení pod vedením ministra Plagy realizuje. Oceňujeme vypracovaný Strategický záměr ministerstva od roku 2021 i strategii internacionalizace, stejně jako komunikaci s vysokoškolskou reprezentací.

Za velmi důležitou též považujeme systematickou práci MŠMT při přípravě návratu škol k normálnímu provozu. Strategie ministra školství je podložena intenzivní prací odborných skupin a směřuje k brzkému obnovení bezpečného provozu škol, a to i těch vysokých. Vysoké školství nezbytně potřebuje urychlení návratu k bezpečné kontaktní výuce v maximálním rozsahu tak, aby celý ročník absolventů mohl plnohodnotně ukončit svá studia a zapojit se do praxe.

Právě dokončované hodnocení vysokých škol v rámci Metodiky 17+ představuje kvalitativní skok v hodnocení našeho vědecko-výzkumného prostředí, které srovnává výzkum s mezinárodní úrovní. Tento dlouhý hodnotící proces vedl ministr Plaga a jeho tým po léta k úspěšnému vyústění, které by bylo bez jejich odborných zkušeností těžko možné.

Z výše uvedených a mnoha dalších důvodů věříme, že medializované informace o odvolání ministra Plagy nejsou podložené a že pan ministr bude pokračovat v úspěšném řízení svého resortu. Jsme přesvědčeni, že je to v zájmu České republiky.

Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy

Martin Bareš, rektor Masarykovy univerzity

Pavel Matějka, rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Jaroslav Miller, rektor Univerzity Palackého v Olomouci

Vojtěch Petráček, rektor Českého vysokého učení technického v Praze