Alzheimerova choroba je jedním z nejznámějších neurodegenerativních onemocnění. Její prevalence v ČR se pohybuje kolem 1 %. Hlavním rizikovým faktorem je věk pacientů, kdy po 70. roce rapidně vzrůstá počet nemocných. Obecně je Alzheimerova choroba spojena s nadměrným ukládáním proteinu amyloid beta v mozkové tkáni a degenerací tau proteinu. Co to pro mozek znamená? Začíná ubývat neuronů a vytváří se různé plaky a uzlíčky, které brání mozku ve správné funkci.

Diagnostika onemocnění se provádí pomocí různých pozorovacích i zobrazovacích metod. V nové studii, publikované v Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association, vědci porovnávají hustotu synpasí (nerových spojů) mezi lidmi s brzkými fázemi choroby a těmi zdravými. K pozorování použili metody pozitronové emisní tomografie (PET), která se využívá např. při vyšetření nádorových onemocnění. Nové úpravy techniky umožní zobrazit protein, který je obsažen téměř ve všech synapsích. Díky tomu může ukázat rozsáhlost synaptického poškození.

"Upravená metoda nám umožnila vysledovat poškození napříč celý mozkem. Výsledky můžeme použít jako biomarker pro následující terapii, která se díky tomu může značně zrychlit," potvrdil prvoautor studie, Adam Mecca.

Včasná diagnóza je u Alzheimerovy choroby důležitá. Na nemoc stále neexistuje univerzální lék, avšak její postup se dá v některých případech zpomalit. Zmíněná zobrazovací technika pomůže nemoc odhalit v jejích začátcích, kdy pacient nevykazuje typické patologické příznaky, jako je např. ztráta paměti či poruchy úsudku a osobnosti.

Zdroj: https://news.yale.edu/2020/05/13/
Foto: Unsplash