Nová technologie je založena na monoklonálních protilátkách, syntetických verzích protilátek, které naše těla přirozeně produkují proti různým patogenům. V současnosti je tento způsob léčby testován u mnohých nemocí, jako je astma, malárie, COVID-19, vzteklina.

V nové studii University of North Carolina in Chapel Hill se cílem monoklonálních protilátek stalo sperma. Protilátky proti spermatu se mohou objevit u kohokoli, kdo se zabývá sexuální aktivitou s muži, a mohou hrát roli v neplodnosti až ve třiceti procentech případů.

Tým vědců získal vzorky protilátek od neplodných žen a zkonstruoval je tak, aby protilátky byly proti spermiím ještě účinnější. Každá molekula protilátky má obvykle pouze dvě vazebná ramena, která se připojují k jejich cílům, ale vědci zvýšili četnost ramen na šest až deset. V zásadě to znamená, že protilátky tak mohou zachytit více spermií a shromáždit je dohromady.

„Zkonstruovali jsme protilátky, které byly nejméně 10- až 16krát účinnější při shlukování spermií a snižování průniku spermatu hlenem než nejlepší známá protilátka," říká Bhawana Shrestha, hlavní autor studie. "To spolehlivě brání spermiím plavat hlenem a dosáhnout vajíčka, což umožňuje účinnou nehormonální antikoncepci s farmakologickým mechanismem, který již byl u žen ověřen."

Americký tým testoval protilátky u ovcí, které mají reprodukční trakt podobné velikosti jako lidé. Roztoky obsahující jen několik desítek mikrogramů protilátek byly injikovány do vagín zvířat a následovaly je injekce spermatu. Vzorky byly odebrány a analyzovány po dvou minutách, ukázalos e, že pokles pohyblivých spermií ve srovnání s kontrolou byl až 99,9 procentní.

Vědci tvrdí, že tuto antikoncepci lze aplikovat několika různými způsoby. Mohlo by jít o formu kroužku vloženého do pochvy, který by uvolňoval protilátky pomalu během týdnů, dále je možné použití rozpustného filmu vloženého těsně před sexem.

Samozřejmě je tato metoda stále ještě na začátku a klinické testy je teprve třeba provést. Jednou potenciální překážkou je, že monoklonální protilátky se v minulosti ukázaly neúměrně drahé. V případě nové antikoncepce by to nemusel být až tak závažný problém, protože jsou používány velmi nízké dávky protilátek. V další práci bude tým zkoumat, zda může jít o konkurenceschopnou antikoncepci.

Výzkum byl publikován v časopise Science Translational Medicine.

Zdroj: NewAtlas

Obrázek: RODNAE Productions via Pexels