Výzkumný tým z Laboratoře počítačových technologií a umělé inteligence na univerzitě MIT vyvíjí systém ke zpřesnění orientace autonomních vozidel na silnici. Nová technologie automobilům umožní "nahlédnout" až do hloubky 3 metrů pod vozovkou, kde bude systém schopný rozeznat konkrétní složení půdy a určit tak přesnou polohu vozidla.

Současná generace autonomních vozidel využívá převážně systém kamer a senzorů LIDAR, který závisí na laserových paprscích ke změření vzdálenosti od okolních objektů. Přestože jsou takové technologie často spolehlivé, mohou nastat okolnosti, které jejich spolehlivost sníží. Například kamery jsou ovlivněny změnami světelných podmínek. Senzory LIDAR bývají nepřesné za nepříznivého počasí, zejména v dešti nebo sněhu.

Tým na americké univerzitě má za cíl vyvinout technologii, která by podobným potížím předešla. Systém nese název Localizing Ground Penetrating Radar, ve zkratce LGPR, a za pomoci elektromagnetických signálů utváří mapu půdy pod vozovkou v reálném čase. Autonomní vozidla by následně mapu využívala k orientaci na silnici. Velkou výhodou tohoto systému je stálost pořízených dat. Jelikož jsou podmínky pod vozovkou poměrně stálé, zůstávají změřené údaje déle aktuální.

Ukázka nové technologie na uzavřené silnici (zdroj: MIT CSAIL) 

Další krok v projektu je zařízení zmenšit, v současnosti totiž měří celý aparát skoro dva metry a tento fakt výrazně omezuje možnosti jeho praktického využití.

Foto: MIT CSAIL
Zdroj: Engadget, Futurism, Extreme Tech