Výzkumný tým vedený vědci z Monash University v australském Melbourne vyvinul nový typ baterie, který disponuje oproti běžné lithium-iontové baterii až pětinásobnou kapacitou. Jedná se o typ lithium-sulfurové baterie, která by si údajně měla udržet 99% účinnost během až 200 cyklů nabití a vybití. Zmíněná inovace má potenciál zvýšit dojezdovou vzdálenost elektromobilů až na 1000 km nebo prodloužit dobu nabití mobilního telefonu na pět dní.

Doposud provázel lithium-sulfurové baterie problém s životností po dobu několika cyklů vybíjení a opětovného nabití. Objem sulfurové elektrody v baterii může kolísat až o 78 % původního objemu, přičemž elektroda nebyla uzpůsobená tak, aby tyto změny snesla. Po několika cyklech se tedy rozpadla a rychle pominula energetická výhodnost takové baterie. K podobné změně objemu dochází i u lithium-iontových baterií, avšak ne do takové míry. V jejich případě je tento jev až osmkrát méně znatelný.

Většina baterií je zpevněná výstužnými materiály, tak, aby elektroda nepraskla. V tomto případě jsou však zpevňující materiály, především polymery, uspořádány takovým způsobem, aby se elektroda mohla rozpínat. Nové uspořádání vytváří mezi částicemi sérii stabilizačních můstků, menší hustota polymerů tak zvyšuje odolnost vůči poškození elektrody, ale neovlivňuje energetickou kapacitu baterie.

Mezi výhody nové technologie patří mimojiné i snažší výrobní proces, levná výroba spojená s velkou dostupností potřebných materiálů za nízkou cenu a omezený vliv na životní prostředí. Když spojíme tyto aspekty, je jednoduché si představit, proč je taková technologie atraktivní pro budoucí využití.

Zdroj: Engadget, New Scientist