Lucembursko se nedávno stalo první zemí na světě, která odstranila jízdné ve veškeré veřejné dopravě. Od 1. března 2020, tak všechny autobusy, vlaky a tramvaje v celé zemi mohou být využívány bez placení jízdného. Jde tak o největší oblast, kde je zavedena bezplatná veřejná doprava jak pro obyvatele Lucemburska, tak turisty.

Bezplatná veřejná doprava však není novým nápadem.

Wojciech Kębłowski(Vrije Universiteit Brussel) ve své práci Why(not) abolish fares? Exploring the global geography of fare-free public transport uvádí, že města s konceptem bezplatné veřejné dopravy (fare-free public transport policy – FFPT) experimentují již od roku 1960. Lucembursko pouze získává titul první země, která koncept zavedla na celostátní úrovni.

Ze zmíněné studie se můžeme dozvědět, že v současné době má alespoň 98 měst po celém světě nějakou formu veřejné dopravy zdarma. V některých oblastech ji mohou využívat pouze obyvatelé nebo určité skupiny, například senioři. Jinde je bezplatná veřejná doprava omezena na určité linky nebo spoje veřejné dopravy.

Často se koncept bezplatné veřejné dopravy zavádí s cílem povzbudit lidi k tomu, aby více využívali služeb veřejné dopravy a snížili tak užívání svých auta. Tím se sníží dopravní přetížení ve městech a dojde také ke snižování znečištění ovzduší emisemi uhlíku a další negativní externality spojené s nadměrným užíváním osobních automobilů, jako například hluková zátěž či nehody.

Funguje to ale tak?

Ekonomové obvykle tvrdí, že bezplatná veřejná doprava je iracionální a nehospodárná, protože vytváří „zbytečnou mobilitu“. To znamená, že lidé se rozhodnou využívat častěji veřejnou dopravu například místo chůze či kolo často proto, že je to jednodušší a zdarma. To ale zvyšuje náklady dopravců a dotace místních samospráv na provoz veřejné dopravy.

Není proto překvapení, že se zavedením veřejné dopravy zdarma dochází ke zvýšení počtu přepravených veřejnou dopravou. Tento efekt byl zaznamenán všude, kde byla zavedena bezplatná veřejná doprava.

Výzkum také odhaluje, že pouze malý počet řidičů díky zavedení bezplatné veřejné dopravy zanechá své automobily doma a začne využívat veřejnou dopravu. Noví cestující, kteří pak veřejnou dopravu zdarma nejčastěji využívají, bývají spíše chodci a cyklisty.

Tři roky poté, co došlo v hlavním městě Estonska v Tallinnu k zavedení bezplatné veřejné dopravy, se počet cestujících veřejnou dopravou zvýšil z 55% na 63%, zatímco cesty autem se snížily pouze mírně (z 31% na 28%), spolu s chůzí (z 12% na 7%) ). Cyklistika zůstala stejná (1%).

Výzkumníci bezplatné veřejné dopravy souhlasí s tím, že dopady konceptu na úroveň automobilové dopravy jsou okrajové a dodávají, že bezplatná veřejná doprava sama o sobě nemůže výrazně omezit používání a provoz automobilů nebo zlepšit kvalitu ovzduší.

Co tedy může?

Vědci zjistili, že chování motoristů není primárně ovlivněno cenou veřejné dopravy. Efektivnějším způsobem, jak snížit počet lidí, kteří se rozhodnou řídit, je zavádění restriktivních opatření vůči motoristům.

Zvýšení nákladů na parkování, zpoplatnění vjezdu do měst nebo zvýšení daní z pohonných hmot by mohlo být spojeno s bezplatnými jízdnými. Kvůli synergii takových opatření by pak pozvolna docházelo ke snížení využití a poptávce po autech.

Dále je důležité u veřejné dopravy nesledovat pouze cenu, ale zaměřit se také na kvalitu služby. Čistější a spolehlivější veřejná doprava musí být nezbytným předpokladem těchto systémů, pokud mají autobusy a tramvaje konkurovat automobilu.

O tom jsme na CZECHSIGHT již psali v článku Autobusy jsou budoucností veřejné dopravy – nic víc ne třeba.

Bezplatná veřejná doprava nemusí být sama o sobě efektivní pro zajištění udržitelné dopravy, ale může mít spoustu dalších výhod, díky nimž se vyplatí. Často se tak setkáváme s využitím bezplatně veřejné dopravy jako nástroje progresivní sociální politiky, která zaručuje a zlepšuje přístup k veřejné dopravě pro různé skupiny, které jsou na službě veřejné dopravy závislé.

Původní studie: https://link.springer.com/article/10.1007/s11116-019-09986-6

Doplňující zdroje: https://apolitical.co/en/solution_article/does-free-public-transport-actually-work

Foto: Justin Main, Unsplash