40 % - pouze tolik je dle Národní Univerzity v Singapuru (NUS) recyklováno z celkového množství vyřazených pneumatik. Zbylých 60% je buď spáleno, nebo vyhozeno na skládky. Singapurští vědci však vyvinuli metodu, která dovede tento odpadní materiál přeměnit na v současné době vysoce hodnotný aerogel.

O tomto materiálu jsme již v několika článcích informovali a stále nás nepřestává fascinovat. Aerogely se vyrábí z různých zdrojů, nejčastěji však z oxidu křemičitého. Z jeho gelu je odsáta kapalná část, nahrazena plynem a vzniká ultralehký porézní materiál, použitelný jakožto tepelný izolant, pohlcovač chemických látek, nebo zahušťovadlo barev a kosmetiky. Aktivně se rovněž hovoří o jeho aplikaci ve vesmírných programech. Pokud nepřijde do styku s vodou, najdeme jeho využití prakticky kdekoli si vzpomeneme.

Docent Duong Hai-Minh, začal spolu se svými kolegy z NUS drtit vyřazené pneumatiky na jemná gumová vlákna. Ta byla následně namočena do roztoku sestávajícího z vody a malého množství šetrných rozpouštědel, která způsobila jejich zesíťování mezi sebou navzájem. Do dvaceti minut vytvořili gel, který nalili do forem a sušili mrazem (tzv. lyofilizace) při teplotě -50°C po dobu 12 hodin. Jejich práce byla zveřejněna na stránkách časopisu Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects.

Výzkumný tým se vzorky aerogelu, zdroj: National University of Singapore

Výsledný gumový aerogel je vysoce savý. Z toho důvodu by mohl být použit například k likvidaci ropných skvrn. Stejně jako jeho křemičitý bratr nabízí i skvělou tepelnou i zvukovou izolaci. Na rozdíl od tradičních aerogelů, které mají sklon ke křehkosti je tento považován za vysoce odolný. Aby bylo zabráněno kontaktu s vodou, může být pro vodovzdornost potažen chemikálií methoxytrimethylsilan.

"Výroba takového aerogelu je jednoduchá, náklady nízké a celý proces ekologický," říká Hai-Minh. "Celý proces trvá přibližně 12 hodin a syntéza 1 m2 o tloušťce 1 cm stojí okolo 7-10 dolarů." To dělá metodu komerčně vysoce atraktivní. Zajímavostí je, že profesor Hai-Minh a jeho tým vyvinuli již dříve aerogel z vyřazených plastových láhví, nebo papírového odpadu.

Originální publikace: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0927775719305497

Zdroj: New Atlas, zdroj titulní fotografie: National University of Singapore