Nedávný průzkum oceánských vod v okolí Jižní Georgie zaznamenal desítky jedinců tohoto druhu. Právě v těchto místech se do 60. let minulého století, kdy byl zakázán, koncentroval průmyslový lov. V letech 1998 až 2018 zde byla nalezena pouze jedna velryba. "Poslední roky se však začaly objevovat náznaky jejich masivního návratu," říká ekoložka specializující se na mořské savce, Susannah Calderan. Výzkum, studující migraci velryb k Jižní Georgii, byl publikován minulý čtvrtek v časopise Endangered Species Research.

Zdroj: Lee Kelai, Pexels

Vědci provedli v průběhu několika týdnů celkem 38 pozorování, při kterých zaznamenali 58 jedinců. K průzkumu využili i akustickou detekci známých velrybích "písní". Oblast, kde byly velryby nalezeny, se nachází přibližně 4 000 kilometrů od pobřeží Antarktidy v antarktické oceánské konvergenci, kde se mísí studené jižní a teplejší severské vody.

Podle dřívějších prací bylo mezi lety 1904 až 1971 v Jižní Georgii zabito více než 42 tisíc plejtváků obrovských, z valné většiny v první polovině tohoto období. Na jeho konci tvořil počet velryb 0,15% původní populace. Důvodem migrace a zakotvení ve vodách v této oblasti pravděpodobně souvisí s hojným výskytem oceánského krillu, tedy drobných korýšů, kteří tvoří důležitý zdroj velrybí potravy.

Originální publikace: https://www.int-res.com/prepress/n01077.html

Zdroj: Live Science, zdroj titulní fotografie: Vivek Kumar, Unsplash.