Rada hlavního města Prahy dnes schválila dlouho připravovaný Klimatický plán. Tento plán stanovuje 10 prioritních projektů, na které by se hlavní město v příštích deseti letech mělo zaměřit, a představuje celkem 69 konkrétních opatření, které umožní dosáhnout plánovaného snížení emisí skleníkových plynů. Celkem by město v roce 2030 mělo vypouštět o 45 % méně skleníkových plynů než v roce 2010. V současnosti je Praha zodpovědná za zhruba 7 % českých emisí skleníkových plynů.

Kromě mitigace klimatické změny, tedy snižování emisí, se město také plánuje více zaměřit na adaptaci na klimatickou změnu, tedy přizpůsobení se přicházejícím změnám, zejména vysokým teplotám v létě a suchu.

Prioritní projekty pro Prahu

Jako jeden z hlavních projektů, který Praze pomůže uvedených cílů dosáhnout, je výstavba bioplynové stanice. Tato stanice bude schopná z bioodpadu vyprodukovaného na území Prahy vytvářet bioplyn, který poté může být dodáván do sítě jako čistá náhrada zemního plynu. Mimoto také bude možné tento plyn využít pro provoz nízkoemisních vozidel veřejné dopravy vybavených CNG pohonem.

Protože velkou část pražských emisí generuje uhelná teplárna v Mělníce, která do části Prahy dodává teplo, je také plánováno snížit závislost Prahy na této teplárně. Tomu má pomoci přestavba pražské čistírny odpadních vod, která umožní z kanalizace zachytávat odpadní teplo a dodávat jej do teplárenské sítě.

Dalšími prioritními projekty je zavedení systému energetického managementu a realizace energetických úspor v městských budovách. V oblasti energetiky má pak pomoci založení Pražského společenství obnovitelné energie. Toto společenství by mělo produkovat a dodávat elektřinu z obnovitelných zdrojů, zejména solárních elektráren. Jeho základem budou solární instalace na městských budovách, později doplněné o střešní instalace soukromých institucí a občanů.

V oblasti dopravy je mezi prioritními projekty výstavba linky metra D a automatizace linky metra C, které umožní lidem více využívat hromadnou dopravu. Praha má také v plánu pořídit elektrobusy a bateriové trolejbusy pro svůj dopravní podnik a bezemisní popelářské vozy pro Pražské služby.

Adaptace na změnu klimatu

Protože je již zřejmé, že všem negativním změnám se nepodaří zabránit, Praha připravuje i soubor adaptačních opatření, která mají za cíl život ve městě zpříjemnit i v případě sucha či letních vln veder.

Vzhledem k tomu, že na pocitovou teplotu v ulicích města má obrovský vliv množství zeleně, město plánuje na svém území do roku 2030 vysadit 1,5 miliónu stromů. Většina z těchto stromů však bude vysazena v místech, kde je již nyní zeleň přítomna, protože přidat stromy do ulic v centru města, je z praktických důvodů velmi obtížné. Přesto se město chce této problematice do budoucna věnovat více.

Dalšími opatřeními je snížení množství pitné vody používané pro zalévání městské zeleně a její nahrazení zachycenou dešťovou vodou, nebo podpora tzv. modrozelené infrastruktury. Do této kategorie spadají např. zelené střechy, travnaté pásy v ulicích, jezírka v parcích, prvky na zachytávání dešťové vody a podobně.

Jak budou tyto projekty financovány?

Opatření představená v klimatickém plánu jsou navržena tak, aby je bylo možné většinově financovat z existujících programů EU jako je Modernizační fond, Operační program životní prostředí a další. V příštích deseti letech by město tímto způsobem na realizaci plánovaných projektů mohlo získat celkem 20-30 mld. Kč.

Aby bylo možné dotace na tyto programy čerpat, bude nutné spolufinancování z rozpočtu města a městských částí ve výši 3-4 mld. Kč ročně. K tomu bude možné později přidat další 1-2 mld. Kč ročně ušetřené na výdajích za energie. Uvedené částky nezahrnují výstavbu linky metra D, která je plánována nezávisle.

Plán zohledňuje i fakt, že v městském rozpočtu nemusí být peníze na realizaci všech uvedených opatření, mimo jiné i z důvodu pandemie COVID-19. Právě z toho důvodu jsou v plánu uvedeny prioritní projekty, u kterých se očekává, že jejich přínos oproti vynaloženým nákladům bude nejvyšší.

Zdroj: Klimatický plán HMP. Úvodní foto: Martin Krchnacek on Unsplash, Unsplash licence