Koncept STEM, tedy označení pro vzdělávání v oblasti přírodních věd, technologií, techniky a matematiky, vznikl v 90. letech minulého století v USA. Přestože pracovní trh dlouhé roky žehrá na nedostatek absolventů technických oborů, podle dat z průzkumu State of Science Index by se situace měla postupně měnit. Z průzkumu například vyplynulo, že 79 % rodičů z různých koutů světa by své děti na cestě za vědeckou kariérou povzbudilo.

Jsou věda a technologie jenom pro geeky?

Velkým problémem zůstává fakt, že studenti jsou od technického vzdělávání stále často odrazováni. V regionu střední Evropy se jedná o necelou třetinu zástupců z Generace Z a Mileniálů. Studenti jsou podle průzkumu 3M nejčastěji konfrontováni tvrzením, že pro daný typ studia nejsou dostatečně chytří (38 %). Zároveň panuje přesvědčení, že věda a technické obory jsou určené pouze pro geeky a nerdy (31 %), a více než čtvrtina respondentů uvedla, že studenti na základních a středních školách nemají dostatečný přístup k výuce věd. „Tradičně jsme průmyslovým regionem, ze kterého v minulosti vzešly celosvětově uznávané nápady a řešení. Rozvoj budoucnosti záleží na vzdělaných lidech a určitě tu máme dobrý lidský potenciál. Pokud se máme někam posunout v současných celosvětových výzvách, bez vědy a technických oborů se neobejdeme,“ říká Rudolf Melezinek, technický ředitel 3M.

Jak studenty na jejich cestě podpořit

Nedostatek odvahy a sebevědomí pro studium technických odborů může podle průzkumu souviset s ekonomickým statusem. Svými znalostmi v oblasti vědy si není jisto 52 % příslušníků vysokopříjmových skupin, 64 % ze střední příjmové třídy, a dokonce 71 % lidí s nízkými příjmy. K tomu se vážou i mylné představy o předpokladech k vědecké kariéře. Více než polovina lidí z nízkopříjmových skupin si myslí, že vědcem se může stát pouze génius. Ve skupinách s vyššími přijmy je tento názor zastoupen mnohem méně.

Ke zvýšení zájmu o vědecké vzdělání může vést například dostatečná motivace studentů. Nejlepším způsobem, jak toho docílit, je podle poloviny dotázaných výuka těchto předmětů zábavnější formou. Pozitivní vliv by mohlo mít také to, když budoucí studenti uvidí, jak budou moci vědu uplatnit v každodenním životě, nebo že díky vědě mohou oni sami změnit svět k lepšímu. „Požadavky trhu se budou určitě měnit. Právě nyní je tím směrem auto elektrifikace a celá ´zelená ekonomika´, umělá inteligence, hromadné zpracování a vyhodnocování dat, vyšší stupně robotizace a automatizace, a všeobecný přístup ke zdrojům,“ říká Rudolf Melezinek.

Technologická společnost 3M podporuje technické vzdělávání celosvětově. V našem regionu je to například prostřednictvím soutěže 3Mind, do které se v minulém roce mohli poprvé přihlásit i studenti z Česka, nebo poskytnutím studentské stáže v zázemí Technického inovačního centra pro zákazníky 3M.

Zdroj: TZ Ogilvy
Foto: Sergey Zolkin, Unsplash