Problém s prokrastinací řešili už staří Řekové, pro prokrastinaci měli přímo slovo – akrasia. Slovo akrasia je překládáno jako „stav mysli, při kterém člověk nejedná podle svého nejlepšího úsudku“. Většina lidí totiž prokrastinuje i když ví, že je to pro ně nevýhodné. Spoustu lidí si myslí, že za prokrastinaci může špatný time management. Kdyby to ale bylo tak jednoduché, stačilo by si čas zorganizovat a problém s prokrastinací by zmizel. Co tedy opravdu za prokrastinací stojí? Odpověď hledali vědci z oddělení psychologie na univerzitě v New Jersey.

Vědci odhalili, že za prokrastinaci pravděpodobně mohou negativní emoce, které vyvstávají, když člověk pomyslí na danou činnost, kterou musí udělat. Výzkum ukázal, že právě negativní emoce, které cítíme dnes mohou zítra ovlivnit to, jak moc prokrastinujeme. Mezi tyto negativní emoce patří například strach z neúspěchu, vztek, vina nebo nuda. Naopak pokud se dnes cítíme dobře, zítra budeme pravděpodobně prokrastinovat méně.

Proč negativní emoce prokrastinaci způsobují? Psychologové upozorňují na skutečnost, že s prokrastinací mají často problémy lidé, kteří neumí svoje negativní emoce zpracovat. Negativní emoce totiž vyžadují daleko více práce než ty pozitivní, a proto se s nimi ne každý umí správně vypořádat. Ve chvíli, kdy takový člověk negativní emoci cítí, s velkou pravděpodobností sáhne po rychlém řešení špatné nálady, kterým prokrastinace je.

Dobrou zprávou je, že podle výzkumu je vztah mezi prokrastinací a negativními emocemi téměř jednostranný – tedy že negativní emoce ovlivňují prokrastinaci, ale prokrastinace ovlivňuje negativní emoce jen velmi málo. Pokud se tedy člověk naučí se svými negativními emocemi pracovat, má velkou šanci se ze začarovaného kruhu prokrastinování dostat.

Zdroj: Shira Pollack & Joanna Herres (2020): Prior Day Negative Affect InfluencesCurrent Day Procrastination: A Lagged Daily Diary Analysis, Anxiety, Stress, & Coping, DOI:10.1080/10615806.2020.1722573

Úvodní obrázek: unsplash.com