Po čase se opět objevil zdařilý výzkum rakoviny prostaty. V klinickém testu byl pacientům podáván lék původně určený pro pacientky s rakovinou prsu a jeho účinnost byla vyšší než standardní hormonální léčba. Pokud bude schválen, bude se jednat o první lék proti rakovině prostaty účinný na úrovni DNA.

Jedná se o lék olaparib, který je běžně užíván při nádorových onemocněních prsu a vaječníků. Lék inhibuje protein PARP, který standardně opravuje poškozenou DNA. Jeho funkce je v mnohém prospěšná, avšak u nádorových buněk je nežádoucí. Některé z nádorů závisí na dostatečné funkci proteinu, který je dokáže udržovat "při životě". olaparib specificky cílí na buňky nesoucí tyto opravené mutace, blokuje aktivitu PARP a nádorová buňka pak zaniká.

Nápad použít tento lék proti rakovině prostaty vznikl v Institute of Cancer Research v Londýně a Northwestern University v USA. Vzorek 387 pacientů s pokročilým stadiem nemoci byl rozdělen do dvou skupin. Jedna byla léčena olaparibem a druhá standardní hormonální léčbou. Všichni z první skupiny vykazovaly prodloužení doby postupu nemoci zhruba o dva měsíce. U pacientů s mutací v genech BRCA1, BRCA2 a ATM byl nástup delší ještě o další dva měsíce.

Celková doba přežití pacientů s olaparibem byla 19 měsíců, oproti 15 měsícům u pacientů se standardní léčbou. Výzkum staví olaparib do pozice velmi nadějného kandidáta na schválení americkými i evropskými úřady.

Zdroj: https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1911440
Foto: Unsplash

Více o výzkumu rakoviny na CZECHSIGHT: