Co vás napadne, když slyšíte slovo halucinogeny? Já si asi nejdříve představím šamana uprostřed lesů v jižní Americe, který připravuje odvar z liány ayahuasca nebo olizuje ropuchu coloradskou. Jsem si ale jistá, že moje babička by si spíše představila éru hnutí hippies, kteří byli známi užíváním LSD. Všechny tyto látky mají něco společného, jsou to halucinogenní účinky. Co to tedy vlastně halucinogeny a psychedelika jsou?

Psychedelika jsou psychoaktivní látky, tedy látky, které dokážou měnit mozkové funkce. Řadí se mezi halucinogeny, kterým se dříve říkalo také fantastika, takže si asi dokážete představit jaké pocity to vzbuzovalo v lidech, kteří je takto pojmenovali. Dokážou vyvolat výrazné změny nálad, vědomí i nevědomí a v neposlední řadě chování.

Nejznámějšími jsou takzvaná klasická psychedelika, kam patří LSD, mescalin nebo psilocybin. Všechny tyto látky jsou v současné době řazené mezi drogy a to i přes fakt, že nejsou toxické pro náš organismus a nevyvolávají žádnou závislost.

Klasická psychedelika, fungují jako agonisté serotoninového receptoru. Co to znamená si vysvětlíme na psilocybinu, který se získává z lysohlávek. Ty asi znáte pod pojmem magické houbičky. Čím jsou magické? Pro pochopení stačí, když si psilocyn (metabolicky aktivní forma psilocybinu), představíte jako takové dvojče serotoninu. Ten produkuje náš mozek a často o něm mluvíme jako o hormonu štěstí. Hormon štěstí lze psilocynem snadno nahradit, mají totiž velmi podobnou strukturu. A co se děje na úrovni mozkových struktur? Psilocybin vyvolá změny myšlení díky narušení filtrační funkce části mozku zvané thalamus. Ten rozhoduje o tom, jak je pro nás daná informace relevantní. Dalším mechanismem je zvýšená dráždivost kortexu. Činnost kortexu je více chaotická a mohou tak vznikat nová spojení neuronů.

Díky těmto mechanismům je psilocybin využíván v klinických studiích a terapii psychických a neurologických poruch. Byl použit například k léčbě poruchy osobnosti, deprese, obsedantně-kompulzivní poruchy nebo závislosti. Výborných terapeutických výsledků dosáhl tým Bogenschutz a kol. ve studii z New York University, kde byl využit k léčbě závislosti na alkoholu. Tým vědců z Johns Hopkins University úspěšně léčil pomocí psilocybinu závislost na tabáku. V Londýně na Kings College využili Carhart-Harris a jeho tým antidepresivního potenciálu psilocybinu při léčbě deprese. Česká studie Tylš a kol. dokonce potvrzuje pozitivní vliv této látky na prožívání vnitřní pohody a spokojenosti u zdravých dobrovolníků.

Při terapeutickém využití psilocybinu hovoříme o takzvané psilocybinem-asistované psychoterapii. U nás v Čechách je Psilocybárium, tedy mísnost, kde je pod odborným dohledem podávám pacientům psilocybin, v Národním ústavu duševního zdraví v Klecanech. MUDr. Filip Tylš, Ph.D. z oddělení neurobiologie psychedelik, drog a závislostí v NUDZ dělí prožitky do pomyslných tří kategorií. První z nich je vizuální. Tedy halucinace nebo iluze. Další kategorii prožitků nazývá „oceánská bezbřehost“. Tam patří pocity blaženosti, pocit jednoty a napojení na universum. Poslední z kategorie požitků je „rozpouštění Ega“, ztráta hranice. Zážitek je značně odlišný od látek jako třeba alkohol, jehož užitím si často dodáváme sebevědomí a pocit síly. Dochází k pocitu zranitelnosti a sounáležitosti, který je klíčový pro změnu psychiky jedince.

Psilocybin má přímý účinek na naši náladu díky serotoninovým receptorům, mění neurální sítě. Dále má psychologický účinek díky silným prožitkům po podání. Terapeutické využití psilocybinu má tedy do budoucna velký potenciál. Komplikuje to však fakt, že je stále zařazen na velmi přísně kontrolovaný seznam psychotropních látek. Vědecká komunita se ale již delší dobu snaží o jeho přeřazení.

Zdroje:

Tylš F, Páleníček T, Horáček J. Psilocybin--summary of knowledge and new perspectives. Eur Neuropsychopharmacol. 2014 Mar;24(3):342-56. doi: 10.1016/j.euroneuro.2013.12.006. Epub 2013 Dec 17. PMID: 24444771.

Tylš F, Páleníček T, Horáček J. Neurobiology of the Effects of Psilocybin in Relation to Its Potential Therapeutic Targets. Neuropathology of Drug Addictions and Substance Misuse [online]. Elsevier, 2016, 2016, s. 782-793 [cit. 2020-10-06]. ISBN 9780128002124. doi:10.1016/B978-0-12-800212-4.00073-X

Griffiths RR, Richards WA, McCann U, Jesse R. Psilocybin can occasion mystical-type experiences having substantial and sustained personal meaning and spiritual significance. Psychopharmacology (Berl). 2006 Aug;187(3):268-83; discussion 284-92. doi: 10.1007/s00213-006-0457-5. Epub 2006 Jul 7. PMID: 16826400.

Bogenschutz MP, Forcehimes AA, Pommy JA, Wilcox CE, Barbosa PC, Strassman RJ. Psilocybin-assisted treatment for alcohol dependence: a proof-of-concept study. J Psychopharmacol. 2015 Mar;29(3):289-99. doi: 10.1177/0269881114565144. Epub 2015 Jan 13. PMID: 25586396.

Carhart-Harris RL, Bolstridge M, Rucker J, Day CM, Erritzoe D, Kaelen M, Bloomfield M, Rickard JA, Forbes B, Feilding A, Taylor D, Pilling S, Curran VH, Nutt DJ. Psilocybin with psychological support for treatment-resistant depression: an open-label feasibility study. Lancet Psychiatry. 2016 Jul;3(7):619-27. doi: 10.1016/S2215-0366(16)30065-7. Epub 2016 May 17. PMID: 27210031.

Zdroj úvodní fotografie: Cas Holmes, Unsplash