Pomoc druhým je klíčovým rysem lidského chování. Nedávné studie však činí tuto vlastnost neunikátní pouze pro lidi a popisují objevy prosociálního chování u subhumánních primátů, jiných sociálních savců a nejnověji u některých druhů ptáků. Zda zvířata berou v úvahu potřebu pomoci od druhých, často zůstávají nejasné.

V nové studii učinil tým první krok ve zkoumání prosociálního chování u straky modré (Cyanopica cyanus) . Způsobem, kterým toto chování zjišťovali bylo vystavení strak několika situacím. (Pozn. “ostatní jedinci” v tomto kontextu znamená ti jedinci stejného druhu, se kterými se straky o jídlo dělí.) Vědci nabízí možnost sdílet žádanou potravu strakám s jedinci stejného druhu (ostatními jedinci) nejdříve v situaci (A), kdy ostatní jedinci jídlo neměli vůbec, potom v situaci (B), ve které měli přístup k tomuto vysoce žádanému jídlu i ostatní jedinci a konečně v situaci (C), kdy všichni měli rovnoměrně stejný přístup ke stejnému jídlu a mohli se volně pohybovat.

Studie zjišťuje, že straky modré (Cyanopica cyanus) pravidelně sdílejí potravu. Nejlépe se členy opačného pohlaví, ale i bez omezení. Nejvýznamnějším je zjištění, že tito ptáci, a zejména samice, zřejmě rozlišují mezi tím, zda ostatní potravu mají nebo nemají, a tento nedostatek následně uspokojí. Zdá se, že “žebrání” ostatních jedinců bez potravy funguje jako podnět, který vyvolá sdílení, ale reakce na toto žebrání jsou závislé na určitých podmínkách.

Je také možné, že si straky modré skutečně všimnou, že mají ostatní jedinci přístup k méně potravy i při absenci hlasových signálů (“žebrání”). Toto sdílení potravy by mohlo naznačovat vysokou úroveň sociálního povědomí a prosociálního chování, která by měla být dále zkoumána.


Citovaná publikace: https://www.nature.com/articles/s41598-020-73256-0
Zdroj titulní fotografie: Birding in Portugal