Použití virových částic v medicíně není novinkou. Běžně se oslabené viry aplikují jako vakcíny proti některým nemocem (např. spalničky, příušnice, břišní tyfus) nebo se používají jako vektory k přenosu genetické informace. Na University of Verona teď testují vývoj nanočástic z rostlinných virů, které by mohly pomoct v léčbě autoimunitních onemocnění, jako jsou revmatoidní artritida nebo diabetes 1. typu.

Důležitý mechanismus, který vědci v tomto případě využívají je změna proteinové struktury povrchu viru. Virus tak slouží jako jakési lešení pro to, co na něj potřebujeme navázat. Pro tento výzkum byly použity dva viry: virus mozaiky vigny (CPMV), na který byl "nasazen" peptid pro cukrovku typu 1 a virus napadající rajčata (TBSV) s peptidem proti revmatoidní artritidě.

Následně byly výzkumným týmem vytvořeny dvě skupiny myší s výše zmíněnými onemocněními. Obě skupiny poté prošly sérií testů, které měly vysledovat ideální terapeutickou dávku viru a příslušného peptidu.

U cukrovky se podařilo zpomalit vývoj onemocnění po dvou dávkách (jedna dávka obsahuje 50 μg virových částic). Proti revmatoidní artritidě byly nasazeny dva různé peptidy. První peptid, pFADK2, způsobil zmírnění příznaků nemoci. Ještě lepších výsledků dosáhl peptid pLIP1, díky kterému úplně zmizely jakékoli příznaky nemoci.

Zatím se jedná pouze o preklinické studie. Výsledky mohou být odlišné při testování na lidech. Využití nanočástic vytvořených z rostlinných virů se však zdá jako slibná terapeutická pomůcka.

Zdroj: https://advances.sciencemag.org/content/6/19/eaaz0295
Foto: Unsplash