Na otázky o budoucnosti české energetiky redakci Czechsight odpovídal Stanislav Chvála, CEO společnosti Nano Energies.

Množství vyrobené elektřiny je v současnosti regulováno velkými zdroji elektřiny tak, aby vždy odpovídalo spotřebě. V čem to bude v příštích letech a desetiletích jiné?

Hlavní rozdíl bude v tom, že kromě velkých zdrojů se budou regulovat i ty malé. Nejde o vzdálenou budoucnost, začne se to dít už tento rok. Regulovat se následně bude také na straně spotřeby. To znamená, že zákazníci, kteří mají flexibilitu, dostanou možnost ji poskytnout, tedy prodat do sítě a podílet se na její regulaci.

Regulace se ale momentálně nepoužívá jen kvůli spotřebě. Pomocí velkých zdrojů se regulují i výkyvy ve výrobě ostatních výrobních zdrojů elektřiny, například těch obnovitelných.

Jak se může provozovatelům menších zdrojů vyplatit přispívat ke stabilitě sítě? Nepoběží jejich zdroje příliš krátkou dobu na to, aby se vyplatily?

Menší zdroje, jako například kogenerační jednotky nebo bioplynové stanice v přenosové soustavě nefungují tak, že by byly vypnuté a čekaly, až je provozovatel přenosové sítě takzvaně zavolá. Jsou zapnuté, jen například vyrábějí elektřinu na polovinu výkonu. A v momentě, kdy provozovatel přenosové sítě potřebuje, mohou výkon zvýšit.

A jde to i naopak – mohou jet na plný výkon, být provozovány na maximum a pak regulovat výkon směrem dolů. To je třeba případ bioplynových stanic. Kogenerační jednotky zase v zimě typicky vyrábějí elektřinu a teplo – výkon se tak může snižovat. Naopak v létě, kdy výroba tepla není potřeba, jejich výkon zase můžeme zvyšovat. Záleží na typu zdroje.

Určitě to ale není tak, že by zdroje stály někde bokem a čekaly, až budou fungovat.

V současnosti ve spojitosti s budoucností české energetiky začíná často skloňovat i flexibilní řízení spotřeby. V čem to spočívá?

Flexibilita je letos určitě téma číslo jedna a vstup agregátorů na československý trh je důležitá věc. Týkat se může každé firmy, která něco vyrábí, skladuje a pro svůj provoz potřebuje elektřinu, včetně budov. Elektřiny ale potřebují v různé dny a denní i noční časy odlišné množství. Agregátoři flexibility jim dokáží pomoct řídit aktuální spotřebu. A tomuto potenciálu říkáme flexibilita.

Agregátoři umožní firmám poslat tuto flexibilitu zpátky do sítě, zpeněžit ji. Bez nich by to nebylo možné – jsou spojovacím článkem mezi firmou a provozovatelem přenosové soustavy

Jakým způsobem může být pro firmy a instituce řízení spotřeby výhodné? Nebude je to příliš omezovat v provozu?

Naopak, agregátoři flexibility firmám pomáhají s elektřinou lépe hospodařit. Používáme k tomu složitou analytiku, vlastní software, máme tým expertů. Nikdy se tak nemůže stát, že by firmě například chyběla elektřina ve chvíli, kdy ji potřebuje. Naopak může ušetřit, protože jim pomůžeme snížit náklady, nebo i vydělat, pokud bude poskytovat svou flexibilitu dále do sítě.

Jak velký efekt může mít takto agregovaná flexibilita na stabilitu sítě? Je možné, že díky ní nebudou potřeba vyrovnávací plynové elektrárny?

Agregátoři flexibility jednoznačně otevírají cestu, jak být jako země méně závislý na flexibilitě, která dosud poskytovaly velké uhelné elektrárny. Čím více takové flexibility v síti bude, tím méně ji budeme potřebovat z fosilních zdrojů. Jestli budeme potřebovat plynové elektrárny nebo ne, bude záležet také na rozvoji obnovitelných zdrojů a bateriových systémů, ale zatím bych spíše řekl, že ano.

Používá se už agregovaná flexibilita ke stabilizaci sítě někde v zahraničí? Jaké tam s tím mají zkušenosti?

V západní Evropě fungují agregátoři flexibility už řadu let. Je to ozkoušený a dobře fungující model, pokud je správně nastavený, tedy nezávislý. Integrovaný agregátor flexibility je slepá ulička. V zemích západní Evropy fakticky umožnili, aby soustavy zůstávaly v rámci možností stabilní, i přesto, že roste podíl obnovitelných zdrojů. V zemích, kde legislativa umožnila jejich vstup, dnes mají velký podíl na trhu a pomáhají digitalizaci energetiky.

Bude se moci takto agregovaná flexibilita prodávat i do sousedních zemí, podobně jako se dnes prodává elektřina?

Ano, Evropa se z pohledu flexibility pro přenosové soustavy čím dál více propojuje a sjednocuje. V Evropě už existují projekty, které umožňují poskytovat flexibilitu přes hranice a další budou vznikat. Ostatně jeden takový významný začíná právě letos.

Jiný způsob podpory energetické sítě jsou úložiště energie různých druhů. Jak velkou roli budou podle vás v české síti hrát bateriová úložiště?

Fakt, že nemůžeme skladovat elektřinu, je vlastně celé jádro problému – proto potřebujeme flexibilitu. Hlavní problém současných bateriových systému je v tom, že jsou drahé a jejich rentabilita se odvíjí od potřeb sítě.

Myslím si, že s ohledem na to, jak poroste výstavba solárních elektráren v Česku, bude růst i potřeba dalších bateriových úložišť. Jinými slovy – v budoucnu je budeme určitě potřebovat, a to ve větším množství než nyní.

Vidíte budoucnost ve střednědobém až dlouhodobém ukládání energie do vodíku či do bioplynu?

Určitě ano, potenciál ukládání energie do bioplynu je velký. Bioplynové stanice už nyní navíc mohou některé druhy flexibility pro provozovatele přenosové soustavy poskytovat. Za ty roky, co u nás bioplynové stanice jsou, ale zatím nikdy nebyly motivovány k flexibilnímu řízení. Provoz se zakládal na tom, že vygenerovaly plyn, který se hned spálil. A za každou hodinu, kdy fungují, dostávají zelený bonus.

Úpravy povedou k tomu, že se bioplynové stanice stanou dobrými záložními zdroji pro přenosovou soustavu. Takže potenciál v bioplynu pro řízení flexibility zcela určitě je.

Je v Česku legislativa nakloněna rozvoji flexibility v energetické síti a podpůrných služeb? Nebo spíše tyto služby musí překonávat překážky?

V Česku je rok 2021 asi první, kdy je legislativa rozvoji flexibility nakloněná. Jsme ale teprve napůl cesty. Umožnili jsme malým zdrojům, aby participovaly na podpůrných službách. Teď jsou důležité zejména dvě věci. Za prvé, aby se do poskytování podpůrných služeb mohli zapojit i spotřebitelé. A za druhé, do legislativy je potřeba dát možnost nezávislé agregace. Ta je absolutně nezbytná k tomu, aby bylo dostatečně velké množství nabízené flexibility. Bez nezávislé agregace by byla veškerá tato aktivita ohledně agregátorů flexibility zbytečná.

O flexibilitě, agregaci, a dalších současných trendech v české energetice se můžete dozvědět více na online konferenci Share your energy, která se bude konat ve středu 9. června. Czechsight je této online konferenci mediálním partnerem.

Úvodní obrázek: Salim Issa, se svolením Nano Energies