Pozorování rozkvětu sakur (japonských třešní) je jedním z nejstarších japonských zvyků sahající do 8. století našeho letopočtu. Každý rok se v době rozkvětu sakur lidé scházejí obdivovat jejich krásu a na téma jejich rozkvětu vzniklo nespočet uměleckých děl. Ve městě Kjóto, původním hlavním městě Japonska, je datum plného rozkvětu sakur zaznamenáváno již od roku 812 našeho letopočtu.

Záznamy rozkvětu kjótských sakur jsou velmi cenné pro výzkum změny klimatu vzhledem k jejich dlouhodobému charakteru a vysoké citlivosti sakur na jarní teploty. Čím jsou na jaře vyšší teploty, tím dříve typicky sakury vykvetou,“ uvedl Benjamin Cook, klimatolog působící na Columbia University, který zkoumá historický vývoj klimatu.

Pořadí dne od začátku roku, kdy došlo ve městě Kjóto k plnému rozkvětu sakur, s vyznačeným klouzavým průměrem přes 10 měření. Graf: Czechsight, data: Osaka Prefecture University 

V historických záznamech se uvádí tzv. datum plného rozkvětu, což je den, kdy rozkvetlo více než 80 % květů na pozorovaných stromech. Toto datum je oficiálně oznamováno japonským meteorologickým ústavem.

V posledních 150 letech je pak vidět významný trend čím dál dřívějšího rozkvětu. Zatímco okolo roku 1850 sakury ve městě Kjóto rozkvétaly okolo 17. dubna, v současnosti je to okolo 5. dubna. Letos ovšem sakury vykvetly mimořádně brzy, již 26. března.

Dřívější rozkvět sakur souvisí s postupným zvyšováním průměrné teploty v Japonsku, v Kjótu se za posledních 150 let zvýšila průměrná teplota o 6 °C. Za část tohoto zvýšení je zodpovědný tzv. efekt tepelného ostrova (urban heat island), kdy se teploty ve městech zvyšují kvůli většímu množství budov a vybetonovaných ploch. Významnou roli však hraje i zvyšování teploty jako důsledek změny klimatu, což lze pozorovat mimo jiné i na stromech kvetoucích mimo velká města.

Záznam doby rozkvětu sakur je jedním z ukazatelů historických teplot. Tyto a další podobné záznamy, tzv. proxy data, pak vědcům pomáhají v rekonstrukci historického klimatu,“ uvedl Michael Mann, klimatolog působící na Pennsylvania State University. „V tomto případě nám tato data ukazují to samé, co už nám ukázaly dlouhodobé rekonstrukce klimatu z mnohem spolehlivějších zdrojů dat – totiž že lidmi způsobené oteplení, které pozorujeme v současnosti, je bezprecedentní v posledních tisíciletích.

Zdroj: Washington Post, Úvodní foto: Couleur via Pixabay