Bezprecedentní dopad pandemie COVID-19 a následné “pozastavení“ běžného života zcela narušilo normální tok dojíždějících občanů a odhalil nedostatky některých městských struktur. To, jak bude veřejný prostor a každodenní rytmus života vypadat po odeznění COVID-19, lze jen těžko předvídat. Nový výzkum však naznačuje, kam by mohla trajektorie městského plánování směřovat po skončení pandemie.

O tom, jak COVID-19 dopadá na dopravní sektor se na CZECHSIGHT věnujeme dlouhodobě. Výsledky nově publikované případové studie z New Yorku (USA) Bike Sharing and Urban Mobility in a Post-Pandemic World, kterou zpracovali Francesco Pase, Andrea Zanella, Michele Zorzi (University of Padova, Itálie) a Federico Chiariotti (Aalborg University, Dánsko), ukazují nové směry městského plánování.

Výzkum se zaměřuje na měsíc březen 2020, během něhož město přešlo od prvního potvrzeného případu 1. března do úplného uzavření od 20. března. Odborníci k analýze dat využívají údaje ze systému sdílených jízdních kol Citi Bike v New Yorku. Účelem je odhalení úplného obrazu tamních vzorců mobility během doby, kdy docházelo k postupnému omezování veřejného života.

Dále o COVID-19 a dopravě na CZECHSIGHT například v článku:

Výsledky studie potvrzují důležitost existence systému sdílených kol, jako vhodné a bezpečné alternativy k městské dopravě. To platí jak obecně, tak i v době, kdy jsou ze strany uživatelů zvýšené nároky na bezpečnostní opatření. Právě kvůli zvýšeným nárokům na bezpečnost jsou individuální druhy dopravy upřednosťovány. To je dáno tím, uživatelé jsou například na kole nebo v autmobilu vystaveny nižšímu riziku možné nákazy a přenosu COVID-19 ve srovnání s veřejnou dopravou.

Data od Citi Bike do značné míry potvrzují zjištění odhalené dalšími sociálními vědci ohledně samotné dostupnosti služby, kdy se systémy sdílených kol vyskytují spíše v bohatších čtvrtích na Manhattanu, než v chudších oblastech. To následně limituje možnost udržování bezpečných odstupů právě v případě, kdy lidé ze čtvrtí bez systému sdílených kol jsou více závislí na veřejné dopravě.

Další článek sledující tématiku COVID-19 a veřejné dopravy na CZECHSIGHT naleznete:

Jak ale vyplývá z analýzy vzorců mobility, systém sdílených jízdních kol a obecně jízda na kole může poskytnout flexibilní a ekologický způsob dopravy pro cesty na kratší vzdálenosti. To je dáno tím, že uživatelé se obávají využívat veřejnou dopravu, což napomáhá nevyhnutelnému přechodu k udržitelnějšímu dopravnímu systému v městských lokalitách.

Ve světle výše uvedených prostorových omezení systému sdílených kol je tak na místě, aby postupně docházelo k jeho rozšiřování i do oblastí, které se nacházejí mimo městská centra. Takový krok jednak zvýší bezpečnost všech občanů, kteří budou mít možnost využívat levnější systém sdílených kol namísto dražšího ride-hailingu nebo taxi, popřípadě se nebudou muset vystavovat riziku ve veřejné dopravě. Zároveň rozšíření pokrytí systému sdílených kol urychlí přechod k udržitelnějšímu systému městské mobility.

Dále výzkumníci na dostupných datech demonstrují, jak je možné tyto data použít při plánování a výstavbě nové infrastruktury pro cyklisty. Pokud totiž jsou k dispozici údaje o pohybu jednotlivých kol v rámci uskutečněných jízd, lze identifikovat rozsáhlé objížďky, které uživatelé podnikli, aby se vyhnuli nebezpečným silnicím a křižovatkám.

Do budoucna je nutné nejen podpořit rozšíření systémů sdílených kol tak, aby byly k dispozici ve všech městských čtvrtí, ale rovněž se zamyslet nad cenovou politikou. Ta by měla, podobně jako veřejná doprava, zohledňovat nerovnosti ve společnosti a umožnit, aby měli všichni občané do jisté míry stejné možnosti službu využít. Vedle toho je nezbytné také posílit infrastrukturu pro cyklistiku, která je důležitým faktorem motivující k většímu využití kol k běžné přepravě.

O dalších dopadech koronaviru na každodenní mobilitu si na CZECHSIGHT můžete přečíst v článku:

Zdroj: https://ieeexplore.ieee.org/document/9222181/authors

Foto:VizAforMemories ..., Unsplash