Vědci identifikovali existující lék, který by mohl být znovu použit v léčbě rakoviny slinivky. Jeho působení bude zaměřeno na klíčovou genovou mutaci. Informuje o tom časopis Clinical Cancer Research.

Mutace v genu zvaném KRAS jsou jedním z nejčastějších faktorů způsobujících rakovinu. Tyto mutace se objevují obzvláště často u rakoviny slinivky, plic a u kolorektálního karcinomu. Bohužel proteiny KRAS byly kvůli svému tvaru dlouho považovány za „nezničitelné“, nedávno byl však pro klinické studie druhé fáze schválen lék, který by mohl s mutacemi bojovat.

V nové studii našli vědci z Virginia Commonwealth University způsob, jak se rakovině bránit skrz mutace KRAS. Tým identifikoval čtyři různé proteiny – CDK1, CDK2, CDK7 a CDK9 – které jsou exprimovány ve vyšších hladinách v nádorech, které nemohou přežít bez mutace KRAS. Právě proto se na tyto proteiny zaměřili.

Za tímto účelem prozkoumali 294 léků, které již byly schváleny pro různé účely, a našli lék, který dokáže blokovat všechny čtyři CDK proteiny. Lék známý pod názvem AT7519 se ukázal v klinických studiích jako neúčinný proti různým typům rakoviny. Nebyl však dosud testován na rakovinu slinivky.

Americký tým vyzkoušel lék proti nádorům pěstovaným v laboratoři z buněk pěti pacientů s rakovinou slinivky. AT7519 úspěšně potlačil růst těchto buněk a ukázal podobné výsledky na lidských a myších miniorgánových modelech. Samozřejmě se zatím jedná o malou velikost vzorku a ke klinickým studiím na lidech je ještě dlouhá cesta. Jedná se však o zajímavý začátek.

„Pokud jsou naše nálezy správné a přenositelné na lidi, měli bychom být schopni zaznamenat pozitivní reakci u pacientů s rakovinou slinivky, jejichž nádory jsou závislé na mutantním KRAS,“ říká Said Sebti, vedoucí studie.

Pokud by tato technika fungovala, bylo by podle týmu možné použít ji i na jiné druhy rakoviny, které jsou způsobeny mutací KRAS, jako je například rakovina tlustého střeva a plic.

Originální publikace: https://clincancerres.aacrjournals.org/content/early/2021/06/10/1078-0432.CCR-20-4781.long

Zdroj: NewAtlas

Obrázek: Kateryna Kon